29.01.2021 | SAMOK viestii, Uutiset

Häirinnän ennaltaehkäisyä tarvitaan korkeakouluissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö  julkaisi tällä viikolla toimenpideohjelman kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi. Toimenpiteisiin sisältyy myös häirintäyhdyshenkilötoiminnan vahvistaminen korkeakouluissa. Häirinnän ehkäisyä käsitellään osana korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaa. Toimenpideohjelma asettaa tavoitteeksi, että jokaisella korkeakoululla on selkeä toimintamalli ja ohjeisto häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseksi. 

“Kiusaaminen ja muu epäasiallinen käyttäytyminen korkeakouluyhteisössä aiheuttaa valtavasti pahaa oloa. Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi tämä on erittäin tärkeä ja tarpeellinen ohjelma”, toteaa SAMOKin hallituksen puheenjohtaja Oona Löytänen.

SAMOK kiittää ministeriötä  toimenpideohjelman valmistelusta ja pidämme ehdotettuja toimenpiteitä tärkeinä. Häirintä ja kiusaaminen opiskelijakulttuurissa herätti viime syksynä runsaasti keskustelua ja tuolloin SAMOK ja SYL julkaisivat yhteisen kannanottonsa. Häirinnän ja kiusaamisen ennaltaehkäisemisen eteen on tehtävä johdonmukaisesti töitä niin opiskelijajärjestöissä kuin korkeakouluissa. Opiskelijajärjestöissä on jo vuosia kehitetty yhdenvertaisuussuunnittelua ja häirintäyhdyshenkilötoimintaa, mutta yhdenmukaista ohjausta ja koulutusta toiminnan suunnitteluun on ollut tarjolla hyvin vähän. Toivomme, että toimenpideohjelman myötä jokaisessa korkeakoulussa on pian yhdenmukainen toimintamalli, jolla varmistetaan turvallinen, hyvinvointia tukeva ja sitä edistävä opiskeluympäristö jokaiselle opiskelijalle.