30.08.2012 | Lausunnot

Lausunto ruotsin kielen opetuksen kehittämisryhmän raportista

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry kiittää ruotsin kielen opetuksen kehittämisryhmää hyvästä raportista ja lausuu kunnioittaen seuraavaa:

SAMOK katsoo, että korkeakoulujen ei pidä joutua paikkailemaan Suomessa peruskoulun ja toisen asteen käyneiden opiskelijoiden puutteellista kielitaitoa. Erityisesti suullisen kielitaidon osalta on runsaasti parantamisen varaa.

SAMOK pitää toimenpide-ehdotuksia hyvinä. Useat niistä tosin edellyttävät merkittäviä taloudellisia lisäpanostuksia. SAMOK pitää niitä sen tähden ainakin lyhyellä tähtäimellä epärealistisina toteuttaa, varsinkin ammattikorkeakoulujen osalta, valtion leikatessa rahoitusta yli kymmenen prosenttia.

Kommentoimme seuraavaksi työryhmän ehdotuksista niitä, joissa mielestämme on huomautettavaa.

Toimenpide-ehdotuksista

Ehdotus 2:n tavoite aikaistaa ruotsin kielen aloitusta on hyvä ja kannatettava. SAMOK pelkää kuitenkin, että ehdotus ei toteudu pienissä kouluissa tai kunnissa, joissa ei ole resursseja tarjota todellista mahdollisuutta valita ruotsia A2-kieleksi.

Ehdotus 5 tukee suullisen ja käytännön kielitaidon kehittymistä. Työssäoppimisen sitominen osaksi kielen oppimista voi olla kuitenkin liian korkea tavoite ammatillisen koulutuksen tasolle.

Opinto-ohjauksen kehittämistä (ehdotus 6) SAMOK pitää erityisen tärkeänä. Samalla tulee laajemminkin tarkastella nykyisten tuki-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden laatua ja riittävyyttä.

SAMOK pitää ehdotuksia 7 ja 17 hyvinä ja kannatettavina. Toteutuessaan ne avaisivat hyviä mahdollisuuksia opiskella muissa oppilaitoksissa toisella kielellä. SAMOK oudoksuu ehdotus 7:n rajausta pelkästään korkeakouluihin, sillä yhtä lailla esimerkiksi toisen asteen oppilaitokset voisivat tarjota opintojaan ristiin. Ehdotuksen ei tulisi myöskään olla erityisesti kaksikielisten paikkakuntien erikoisuus, vaan sen tulee olla mahdollista koko maassa.