28.05.2021 | Blogi

Studieliv i pandemitider, en kris eller möjlighet?

SAMOK och yrkeshögskolornas studerandekårer har tillsammans under våren 2021 framställt en distansstudieenkät. Enkätens syfte har varit att höra yrkeshögskolestuderandes erfarenheter under pandemitiden som pågått i över ett år. Enkäten besvarades av 7341 studeranden från 19 olika yrkeshögskolor. Svarsprocenten var 5,8 %. Enkäten var tillgänglig på svenska, finska och engelska.

 

Enkäten beskriver en bred grupp med studeranden och hur pandemitiden har påverkat dem med en stark negativ betoning. Det har lyfts fram oroväckande data om studerandes mentala hälsa och ork i studielivet. Enkäten har varit mångsidig i syftet att lyfta fram läget med till exempel studietakt, motivation, kvalitet och praktik. Det data som vi fått fram hoppas vi i SAMOK kan användas för att kunna nå våra beslutsfattare och öppna upp ett genuint allmänintresse i frågan. 

Även om enkäten tyder på att det flesta studeranden mår bra, är det även viktigt att fokusera på den delen av studeranden som svarade att allt inte är det. 36,8% upplevde att pandemitiden har saktat ner studietakten. Studeranden som har varit i sitt slutskede dvs år 2019 eller före, upplevde till och med hälften att studietakten har bromsat upp.

Oroväckande i enkäten är att 16,8% upplevde den mentala hälsan och orken försämrad med väldigt mycket. 43,2% upplevde en aning. Vad visar denna statistik? Att hälften av studeranden som deltog i enkäten mår sämre.

Nästan hälften (49,9 %) upplevde att självständiga studier under pandemin i jämförelse med den förverkligade undervisningen är för mycket. Föreläsningarna har ersatts med självständiga uppgifter och stöd och handledning har upplevts delvis frånvarande. Arbetsmängden har varierat. De som ansåg det självständiga arbetandet optimal (46,8%) upplevde att den mera betungande genom frånvaro av växelverkan och studiemotivation jämfört med tidigare.

Studiemotivationen är någonting viktigt som driver den enskilde studerande att kunna nå sin examen i utsatt tid. Största delen (61,8%) upplevde att motivationen har sjunkit.

För att inte vara för pessimistisk i denna fråga kan ju även nämnas att 14,1% upplevde att sin ork och 17,7% sin motivation förbättrad under pandemitiden. Detta visar också på att vi är alla människor med olika behov och krav i livet.

Även om enkäten har lyft upp studerandes nöd, kan man bara tänka på hur pandemin har påverkat alla samhällsklasser. Hårdast har det tagit för studeranden som bor ensamma eller med en rumskompis. De sociala kontakterna, studielivet i sig och det ”normala” saknas av studeranden och jag hoppas att läget förbättras inom en snar framtid för att undvika en kris vid folkhälsan. Vi kommer troligen se pandemins effekter även en lång tid framåt.

Därför är det viktigt att kunna identifiera studerandenas olika inlärningsbehov och livsskeden för att kunna anpassa undervisningen även efter pandemin.

Du kan läsa mera om distansstudieenkätens svar här.

 

Sebastian Tolvanen
Styrelsemedlem

Sebastian ansvarar som styrelsemedlem för utbildningspolitik (finansiering & strukturer) samt tjänster. Hans kontaktuppgifter samt i vilka ärenden man kan vara i kontakt med honom finns på vår nätsida. Var i kontakt när som helst – vi hjälper gärna i saker som berör yrkeshögskolestuderanden.  

Instagram: @samok_fin

Twitter: @SAMOK_FIN

Facebook: samok.fin / Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry