18.02.2021 | Blogi

Vi är alla unika, vi vet aldrig hur vi kan påverka någons liv

 

Varför valde jag en yrkeshögskola? Det är en svår fråga. Jag hade möjligheten att studera annat men fick för mig att det är givande att hjälpa människor. Efter nästan fyra år av studier har jag reflekterat en aning på hur klok jag blivit i den frågan. Dels har världen öppnat sig med många möjligheter, dels kan jag vara säker på att jag får åtminstone bröd på bordet framöver. Men aldrig blir man färdig, man lär sig av sina misstag. Även nya saker förändrar synsättet på saker och ting.

Men med gott samvete kan jag konstatera att jag åtminstone bidragit till att hjälpa några människor i sin misär. Utsatta människor finns överallt, och tyvärr kan vi inte hjälpa alla. Om det så gäller missbruk, våld eller olyckor. Känslan som uppkommer när någons hjärta stannat, ett barn försvinner under vattenytan eller en småbarnsfamilj som mister sin mor i cancer kan inte beskrivas. Men att försöka hjälpa dessa människor gör en sårbar, men även stärker en. Ifall jag fått hjälpa ens någon i dessa kriser kan jag gå och sova på kvällen med en känsla att ha gjort ett intryck på någons liv. Men min rekommendation: ta tid för att lyssna på din medmänniska, du vet aldrig när du kan påverka någons liv med din godhet. 

Som med många andra saker är slumpen och spelar en stor roll. Man vet aldrig vad en diskussion med främmande människor kan föra med sig. Om det sen gäller ett gratis halarmärke eller om man talar om sina åsikter i politiken. När politiken blir givande får man bättre insyn i vad som är fel i samhället, men även hur bra ställt vi har det i Finland. Alla har vi åsikter, men få vill arbeta för förändring. Genom ett aktivt deltagande i samhället kan vi alla göra små saker som tillsammans kan skapa stora förändringar i framtiden. Både på gott och ont.

Jag har reflekterat en del över vad demokratin i Finland betyder. Vi i Europa, främst Norden kan känna oss stolta i stunden gällande mänskliga rättigheter och individens ställning. Men vi skall inte stirra blint på vår egen navel. I dessa tider med bland annat digitaliseringen är samhället sårbar för hatretorik och populism. Jag anser mig själv att detta gör vår demokrati sårbar. Jag har själv försökt att förstå mig på världen lite bättre. Har tagit mig tiden att läsa både Hitlers mein kapf och det kommunistiska manifestet. Av det kan jag sammanfatta att vissa människor har en förenklad världsbild. Vad har jag lärt mig? Att människan är både god och ond med många drömmar. Och alla är vi sårbara. 

Sebastian Tolvanen
Styrelsemedlem

Sebastian ansvarar som styrelsemedlem för utbildningspolitik (finansiering & strukturer) samt tjänster. Hans kontaktuppgifter samt i vilka ärenden man kan vara i kotakt med honom finns på vår nätsida. Var i kontakt när som helst – vi hjälper gärna i saker som berör yrkeshögskolestuderanden.  

SAMOK Behind the Scenes öppnar hemlighetens slöja! Vem är våra styrelsemedlemmar och vad gör de i sitt dagliga arbete? Vi ser fram emot implementeringarna av vårt team, förhoppningsvis du också. Följ våra sociala medier och håll dig uppdaterad!

Instagram: @samok_fin

Twitter: @SAMOK_FIN

Facebook: samok.fin / Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry