09.06.2021 | Blogi

Tarvitsemme kuntiin päätöksentekoa joka on kestävää myös pitkällä tähtäimellä

 

Veera Granroth

Kuntavaalit tulevat määrittämään miten Suomea lähdetään rakentamaan uudelleen koronan jälkeen. Siitä ei varmastikaan tule helppoa, sillä ongelmia on monella eri osa-alueella. Yritykset ovat tehneet pitkään tappiota, kuntien taloudellinen tilanne on enimmäkseen heikko ja meitä odottaa pahimmillaan sekä ilmasto- että mielenterveyskriisi. Jotta näin ei tapahdu, kuntapäättäjien tulee tehdä kestäviä päätöksiä.

Tällä hetkellä mielenterveysongelmat maksavat Suomelle OECD:n arvion mukaan 11 miljardia euroa vuodessa. Mielenterveyskriisiin ratkaisemiseksi tarvitaan toimia monella eri tasolla. Mitä nopeammin kuntalaiset pääsevät hoidon piiriin, sitä todennäköisemmin myös toipuminen on nopeampaa. Panostamalla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin sekä tukitoimiin kaikilla koulutusasteilla voimme välttää monia niitä ongelmia joita kuntatasolla esiintyy. Terapian tarvetta ennaltaehkäisy ei kuitenkaan kokonaisuudessaan korvaa, ja meillä on tälläkin hetkellä hyvinvointivelkaa kuluneelta vuodelta. Tämän takia tarvitsemme myös terapiatakuun ja maksuttoman psykoterapiakoulutuksen jotta terapiaan pääse kun sen tarve on. Mielenterveysongelmien hoitamatta jättäminen tulee sekä niistä kärsiville henkilöille että yhteiskunnalle hyvin kalliiksi.

Hyvinvoinnin parantamiseksi tarvitsemme myös muita toimia kuntatasolla. Nuorten harrastus- ja liikuntamahdollisuuksiin panostaminen sekä lähiluonnosta huolehtiminen ovat investointeja jotka maksavat itsensä takaisin. Kunnissa päätetään asioista jotka vaikuttavat kaikista suorimmin juuri siihen omaan arkeen.

Nuoret ovat vahvasti aliedustettuina päätöksenteossa vaikka kaikki päätöksenteko yhtälailla vaikuttaa heidän arkeen. Tämän takia ei myöskään nuorille tärkeät asiat tule riittävän paljon esiin kun päätöksiä tehdään. Samanaikaisesti vain alle kolmasosa nuorista äänesti edellisissä kuntavaaleissa. Ethän siis jätä ääntäsi käyttämättä. Tarvitsemme nuoria mukaan päätöksentekoon, sillä nuoret osaavat tehdä kauaskantoista ja kestävää päätöksentekoa. Kuntavaaleissa sinulla on mahdollisuus päättää miten sinä haluat että kuntaa viedään eteenpäin tulevaisuudessa. Antaisitko äänesi nuorelle ehdokkaalle?

 

Veera Granroth

RKP-nuorten varapuheenjohtaja