30.03.2021 | Blogi

Varför yrkeshögskola?

Den gemensamma ansökan till universiteten och högskolorna har kört i gång. Men vad betyder det för samhället? Det betyder att vi inom några år kommer att få sakkunnig och mångsidig arbetskraft som kan medföra utveckling och nya innovationer.

Genom att själv reflektera över min egen studieframgång kan jag säga att vägen till examen har varit varierande. Man har lärt sig mycket olika saker som man har nytta av, men även stora frågor som man ännu inte har en aning om.

Lämnade nu i mars 2021 in anhållan om betyg till yrkeshögskolan Arcada. Då kommer ju frågan om varför jag valde just en yrkeshögskola som Arcada. Själv anser jag att arbetslivsrelevansen av en utbildning har stor betydelse för framtiden.

Jag har hört många gånger att man skall följa sina drömmar. Men kan man uppfylla allt? Valet av studier anser jag reflekterar lång från vilka bakgrunder människor kommer ifrån. Det finns även stora socioekonomiska skillnader i vem som börjar studera. Min personliga val av studieinriktning har varit karriärmöjligheter och ekonomisk trygghet. Som sjukskötare har jag möjligheten att nästan genast börja jobba i hela Norden.

Det är också viktigt att nämna den egna hälsan och orken till arbete. I längden lönar det sig att välja ett arbete som ger glädje varje arbetsdag. Men även en arbetsplats som ger inspiration och möjligheter att utvecklas. Det är väl dessa orsaker som gör att jag valde en yrkeshögskola, det finns många möjligheter.

 

Sebastian Tolvanen
Styrelsemedlem

Sebastian ansvarar som styrelsemedlem för utbildningspolitik (finansiering & strukturer) samt tjänster. Hans kontaktuppgifter samt i vilka ärenden man kan vara i kotakt med honom finns på vår nätsida. Var i kontakt när som helst – vi hjälper gärna i saker som berör yrkeshögskolestuderanden.  

Instagram: @samok_fin

Twitter: @SAMOK_FIN

Facebook: samok.fin / Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry