1

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen tulokset olivat synkkää luettavaa. Toivoa kuitenkin on, sillä opiskelijayhteisön sosiaalinen tuki toimii sekä psyykkisen hyvinvoinnin voimavarana ja puskurina stressiä vastaan että suoremmin hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Asiantuntijamme Eero Löytömäki kertoo tutkimustuloksista lisää blogissamme.

Jatka lukemista

0

SAMOK kiittää maan hallitusta linjauksesta laajentaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut myös ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Jatka lukemista

0

“Kaikkien korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto voidaan toteuttaa YTHS:n kautta. Enää odotamme poliitikkojen ratkaisevia päätöksiä”, korostaa SAMOKin puheenjohtaja Jemi Heinilä.

Jatka lukemista

0

Kevään aikana avaamme blogissa eduskuntavaalikampanjamme tavoitteita. Ensimmäisenä vuorossa ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto. Aihetta koskevassa keskustelussa sanoista ei olla päästy tekoihin, vaikka surkea tilanne on tiedetty jo pitkään. Vastaukset ovat olleet valmiina jo kauan, mutta poliittista pitkänäköisyyttä ei ole löytynyt. YTHS:n palvelut täytyy laajentaa myös AMK-opiskelijoille.

Jatka lukemista

0

SAMOK on äärettömän pettynyt perustuslakivaliokunnan lausuntoon 24/2014 vp, jossa perustuslakivaliokunta pitää opiskelijakuntien automaatiojäsenyyttä perustuslain vastaisena.

Jatka lukemista

0

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry on pääosin tyytyväinen ehdotettuihin opiskeluterveydenhuollon kehittämistoimenpide-ehdotuksiin. SAMOK katsoo, että opiskeluterveydenhuollon tulee olla laadukasta ja saavutettavissa olevaa. Opiskeluterveydenhuollon toimintojen tulisi muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden. Lisäksi opiskeluterveydenhuollon palveluissa tulee korostua terveysongelmien ennaltaehkäisy.

Jatka lukemista

0

Kannanotto 25.6.2014 Vapaa julkaistavaksi Yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestää koko maassa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). Palvelun tulevaisuus riippuu sote-uudistuksen tulevista suuntaviivoista ja YTHS:n laadukas ja kustannustehokas toiminta on taattava myös jatkossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksesta saatiin tänään sovittua järjestämislain keskeinen sisältö. Kuntayhtymämallilla toimivat sote-alueet toimivat ennakoidusti sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjinä. Sote-laissa tullaan määrittelemään tuottamisvastuun edellytykset, jonka perusteella sote-alueet […]

Jatka lukemista

0

SAMOK ja SYL haluavat lähettää terveiset minihallitusohjelmaneuvotteluihin kokoontuneille päättäjille. Työllisyyden edistäminen ja työurien pidentäminen ovat olleet tapetilla minihallitusohjelmaneuvotteluiden alla. Kun rakennetaan työllisyyttä, aikajänteen tulee olla pitkä. Opiskelijat muistuttavat neuvottelijoita siitä, että panostamalla nykypäivän opiskelijoihin rakennetaan pitkää ja kestävää työuraa.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää ammattikorkeakoululain uudistamista tarpeellisena ja esitettyjä muutoksia pääosin kannatettavina. Erityisen tyytyväinen SAMOK on esitykseen ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallituksen kokoonpanosta sekä opiskelijakuntaa koskevaan pykälään tehtyihin uudistuksiin.

Jatka lukemista

0

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden YTHS-mallin kokeilu on ollut käynnissä 2011 syksystä alkaen. STM:n koordinoiman kokeilun ohjausryhmän väliraportin mukaan tulokset kokeilusta osoittavat, että Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) soveltuu hyvin ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistavaksi. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, johon YTHS erityisesti panostaa, säästää valtion kuluja tulevaisuudessa, jotka kalliimmista sosiaali- ja erityissairaanhoidon palveluista sekä työkyvyttömyyseläkkeistä koituisi.

Jatka lukemista

0

Korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto on puhuttanut mediassa lähiaikoina todella paljon. Tilanne ei ole helppo. Kevään kehysriihessä valtioneuvosto päätti leikata Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöltä sille aiemmin osoitettua vuokratukea, joka on suuruudeltaan noin 4,1 miljoonaa euroa. Tämä vastaa noin kymmenystä YTHS:n kokonaisbudjetista. Muut säätiön toiminnan rahoittajat ovat korkeakoulupaikkakunnat, itse opiskelijat sekä Kela.

Jatka lukemista

0

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry on valinnut Jussi-Pekka Roden opiskeluterveydenhuollon asiantuntijan äitiysloman sijaiseksi. Rode aloittaa tehtävässään 22.4.2014 ja tulee vastaamaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoon, yhdenvertaisuuteen sekä tasa-arvoon liittyvistä kehittämis-, vaikuttamis- ja valmistelutehtävistä yhdessä liiton hallituksen sekä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Jatka lukemista

0

“Ammattikorkeakoululaki selkeyttää ammattikorkeakoulujen ja niiden opiskelijakuntien tehtäviä ja tekee niistä yhä enemmän yliopistoihin ja ylioppilaskuntiin rinnastettavia toimijoita. Siksi onkin tärkeää, että opiskelijoiden asemaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa parannetaan. Automaatiojäsenyys mahdollistaa sen, että opiskelijakunnat voivat täysipainoisesti toimia opiskelijoiden edunvalvojina ja vahvistaa opiskelijakunnan riippumattomuutta korkeakoulun hallintoon nähden”, muistuttavat järjestöjen puheenjohtajat Toni Asikainen ja Piia Kuosmanen."

Jatka lukemista

0

SAMOKin hallituksen puheenjohtaja Toni Asikainen ottaa blogikirjoituksessaan kantaa menneen viikon kehysriihen päätöksiin.

Jatka lukemista

0

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) pitävät kehysriihen tulosta opiskelijoille osin pettymyksenä, mutta myös huojentavia uutisia tuli. Järjestöt kiittävät valtioneuvostoa siitä, että vaikeina talousaikoina korkeakoulutuksen merkitystä hyvinvoinnin rakentajana ei unohdettu, ja leikkauksia tehtiin varsin maltillisesti. Opiskelijajärjestöt ottavat myös ilolla vastaan tiedon siitä, että opiskelija-asuntojen rakentamista tuetaan alentamalla omavastuukorkoa tämän ja ensi vuoden ajaksi.

Jatka lukemista