15.09.2023 | Lausunnot

SAMOK lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi hoitotakuusta

SAMOK lausui sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi hoitotakuusta. Esityksessä ehdotetaan, että seitsemän vuorokauden hoitoon pääsyn enimmäisajasta (voimaan 1.11.2024) kiireettömässä perusterveydenhuollon sairaanhoidossa luovutaan, ja hoitoon pääsyn enimmäisajaksi toistaiseksi voimassa olevassa lainsäädännössä säädetään 14 vuorokautta 1.9.2023 voimaan tullutta väliaikaista lainsäädäntöä vastaavasti.

Lausunnossa SAMOK esittää vakavan huolen YTHS:n resursseista jo nykyisen hoitotakuun puitteissa, sillä sekä henkilöstövaje että taloudellisten resurssien niukkuus pakottavat tekemään valintoja siinä, mihin käytettävissä olevat resurssit käytetään. SAMOKin näkemyksen mukaan näin niukoilla resursseilla toimiminen ei ole kestävä tapa toimia.

SAMOK esitti lausunnossa myös pelon siitä, että YTHS:n ja hyvinvointialueiden niukat resurssit näkyvät opiskelijoiden pompotteluna kahden palvelutuottajan välillä.

SAMOKin koko lausunto luettavissa täältä.

 

Lisätietoja:
Ninni Kuparinen
Sosiaalipolitiikan asiantuntija
[email protected]
+358 40 164 7992