SAMOK lausui korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuonna 2024

SAMOK lausui hallituksen esityksestä hoitotakuuksi

SAMOK lausui sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä hoitotakuun muuttamiseksi. SAMOK kannattaa hallituksen esitystä pitäytyä nykyisessä 14 vrk:n hoitotakuussa perusterveydenhuollossa, yleis- ja mielenterveyspalveluissa. SAMOK korostaa, että nopea ja...
SAMOK lausui korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuonna 2024

SAMOK lausui YTHS-lain päivittämisestä

SAMOK lausui sosiaali- ja terveysvaliokunnalle niin sanotun YTHS-lain päivittämisestä. Korostimme lausunnossa huolta YTHS:n perusrahoituksen korvausmekanismista. YTHS on tällä hetkellä saanut lopullisessa korvauksessa aina seuraavana vuonna ison rahamäärän, sillä...
Blogi: Mielenterveystekoja jokaiseen päivään

Blogi: Mielenterveystekoja jokaiseen päivään

Maailman mielenterveyspäivää juhlitaan tänä vuonna teemalla “Mielenterveys on jokaisen oikeus”. Kampanja muistuttaa, että meillä tulee olla yhdenvertaiset oikeudet mielenterveyspalveluihin ja tukeen vaikeissa elämäntilanteissa. Ajattelen, että jokaisen oikeus...