24.01.2024 | Kannanotot

Nuorisoalan toimijat: Valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelma on epäonnistunut, nuorten syrjäytymiseen puututtava kunnianhimoisemmin

Nuorisoalalla toimivat nuorten ja nuorisopolitiikan asiantuntijat ovat laajasti pettyneitä suomalaisen nuorisopolitiikan tärkeimmän linjapaperin, valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelma VANUPOn tämänhetkiseen laatuun ja sisältöön. Parhaillaan lausuntokierroksella oleva ohjelma on hajanainen, kauttaaltaan epätasainen ja epäjohdonmukainen. Ohjelmassa ei aseteta selkeitä, mitattavia tavoitteita nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi, eikä siinä esitetä käytännössä lainkaan uusia, nuorten hyvinvoinnin kannalta merkittäviä toimia.

Ohjelman nuorisopoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet eli hallitusohjelman mukainen toimenpideohjelma on valmisteltu kuulematta tai hyödyntämättä nuorten ja nuorisopolitiikan asiantuntijoita millään keinoin, mikä valitettavasti näkyy sekä sisällössä, muodossa että tavoitetasossa. Luonnoksen mukaan hallituksen visiona on nuorten hyvinvointia vahvistava kokonaisvaltainen ja johdonmukainen nuorisopolitiikka, mutta ohjelmasta puuttuu täysin systemaattinen, eri elämänalueet ja -vaiheet tunnistava ote nuorten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin ilmiöihin. Esimerkiksi koronapandemian vaikutuksia käsitellään hyvin ohuesti.

Ohjelmaluonnoksessa linjataan myös nuorisotyöstä ja -toiminnasta sekä nuorisoalan osaamiskeskuksista. Allekirjoittajat ovat huolissaan kuntien, järjestöjen ja seurakuntien tekemän nuorisotyön sekä valtakunnallisen yhteistyön vähäisestä näkyvyydestä VANUPOssa, sillä yhteistyö näiden eri toimijoiden kanssa on kuitenkin merkittävässä roolissa kuntien nuorisotyön palveluissa. Luonnos ei myöskään määrittele painopisteitä valtakunnallisille osaamiskeskuksille ja näin ollen päätösvalta niistä jää demokraattisen päätöksenteon ulkopuolelle.

VANUPOn on esitetty korvaavan myös Orpon hallitusohjelmaan kirjatun laaja-alaisen toimenpideohjelman nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi. Nykyinen VANUPOn luonnos ei vastaa hallitusohjelman lupaukseen laaja-alaisesta toimenpideohjelmasta.

Allekirjoittajat ehdottavat, että hallitusohjelman mukainen toimenpideohjelma irrotetaan ohjelmasta ja että sen valmistelu käynnistetään pikaisesti esimerkiksi nuorisoasioista vastaavan ministerin nimittämässä asiantuntijatyöryhmässä.

Lisäksi allekirjoittajat ehdottavat, että VANUPOn valmisteluprosessia tarkastellaan ja se uudistetaan kuluvan hallituskauden siten, että ohjelma on aikataulullisesti ja laadullisesti mahdollista laatia hallitusohjelman linjausten mukaiseksi, nuorten hyvinvoinnin ja nuorisotyön kehittämistä hallituskauden aikana todella ohjaavaksi asiakirjaksi.

SAMOK lausui luonnoksesta luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2024-2027

Lisätietoa:

Ninni Kuparinen
Sosiaalipolitiikan asiantuntija
[email protected]
040 164 7992

Lauri Kujala
Puheenjohtaja
[email protected]
050 389 1000

Allekirjoittajat:

 • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
 • Aseman Lapset ry
 • Changemaker
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 • Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
 • Hattulan kunta
 • Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
 • Karjalainen Nuorisoliitto
 • Keskustaopiskelijat ry
 • Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta
 • Kommunistinuoret ry
 • Kunnallisen nuorisotyön kehittämisverkosto – Kanuuna
 • Lihastautiliitto ry
 • MIELI Suomen Mielenterveys ry
 • Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry
 • Nuorten Palvelu ry
 • Nuorten Suomi ry
 • Nuorten Ystävät ry
 • Nyyti ry
 • Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL)
 • Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry
 • Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
 • RKP-Nuoret
 • Romano Missio ry
 • Seta ry
 • Sosialidemokraattiset Nuoret ry
 • Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Suomen Keskustanuoret ry
 • Suomen Kylät ry
 • Suomen Lukiolaisten Liitto ry
 • Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry
 • Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
 • Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
 • Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
 • Suomen Setlementtiliitto ry
 • Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
 • Sureo – Restonomiopiskelijaliitto
 • STTK-Opiskelijat
 • Taksvärkki ry
 • Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sr.
 • Vasemmistonuoret ry
 • Vasemmisto-opiskelijat ry
 • Vesaisten Keskusliitto
 • Verke
 • Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
 • Väestöliitto ry