19.01.2024 | Lausunnot

SAMOK lausui luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2024-2027

SAMOK lausui opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi (VANUPO) 2024-2027. VANUPO on lakisääteinen, valtioneuvoston nelivuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja. Ohjelmassa kulloinenkin hallitus määrittelee nuorisotyön ja nuorisopolitiikan tavoitteensa sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

SAMOK vaatii lausunnossaan, että ohjelmaan lisätään näkyville myös korkeakouluopiskelijat, joista ei nyt ole ohjelmassa yhtäkään mainintaa, vaikka ammattikorkeakouluopiskelijoista merkittävä osa kuuluu nuorisolaissa määrättyyn nuorten ikäryhmään eli alle 29-vuotiaisiin.

SAMOKin näkemyksen mukaan ohjelmaa tulisi lisäksi muokata vielä niin, että ohjelmassa määriteltäviä painopisteitä kohdennetaan myös 25-29 -vuotiaisiin, nykyisen 12-25-vuotiaiden lisäksi.

SAMOKin koko lausunto on luettavissa lausuntopalvelussa.

 

Lisätietoja SAMOKin lausunnosta:
Ninni Kuparinen
Sosiaalipolitiikan asiantuntija
[email protected]
+358 40 164 7992