Lausuimme valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta

Lausuimme valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta

Tulevaisuusselonteko on eduskunnalle vaalikausittain selonteko, joka käsittelee pitkän aikavälin kysymyksiä Suomen tulevaisuuteen liittyen. SAMOK lausui tulevaisuusselonteosta ja lausunnon voi kokonaisuudessaan lukea täältä.  Tulevaisuusselonteko on valmisteltu...