26.01.2023 | Lausunnot

Lausuimme valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta

Tulevaisuusselonteko on eduskunnalle vaalikausittain selonteko, joka käsittelee pitkän aikavälin kysymyksiä Suomen tulevaisuuteen liittyen. SAMOK lausui tulevaisuusselonteosta ja lausunnon voi kokonaisuudessaan lukea täältä

Tulevaisuusselonteko on valmisteltu valtioneuvoston yhteistyönä, mutta tästä huolimatta siinä puhutaan harmillisen vähän korkeakouluista ja opsikelijoista, vaikka ammattikorkeakouluista valmistuu ammattilaisia, joilla on valmiudet kehittää vastauksia valtakunnallisiin ja maailmanlaajuisiin ongelmiin. 

Tulevaisuusselonteon mukaan osaamistason nousu ja työurien pidentyminen ovat välttämättömiä tekijöitä työmarkkinoille ja kilpailukyvylle. Samalla tulevaisuudessa on tärkeä huomioida, mistä kasvu saadaan aikaan ja mihin tuotot investoidaan. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa ja kestävyysvajetta selonteossa käsitellään työnteon ja työvoiman saatavuuden kannalta. SAMOK muistuttaa, että korkeakoulut ovat avainasemassa myös osaavan työvoiman sekä työllisyysasteen ylläpidossa. Lisäksi SAMOK huomauttaa, että osaamistason nostaminen ja työurien pidentäminen vaatii pitkäjänteistä panostusta koulutukseen ja hämmästelee, ettei selonteossa puhuta tutkintoon johtavasta koulutuksesta ja sen merkityksestä osaamiselle, vaikka  osaamisen nostaminen kasvuun on selonteon mukaan kriittinen menestystekijä Suomelle. 

Selonteossa todetaan, että Suomi tarvitaan työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa. SAMOK korostaa, että koulutusperusteisen maahanmuuton osalta huomiota on kiinnitettävä erityisesti sujuvan ja nopean maahantulon esteiden poistamiseen, muun muassa resursoimalla tarpeeksi tunnistautumispalveluihin, sekä kansainvälisten opiskelijoiden integrointiin suomalaiseen yhteiskuntaan, korkeakouluyhteisöön ja työelämään.