Lausuimme SORA-lainsäädännön uudistamisesta

Lausuimme SORA-lainsäädännön uudistamisesta

SAMOK lausui ehdotuksesta SORA-lainsäädännön uudistamiseksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia sekä niihin liittyviä tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain...