Lausuimme AMK-lain väliaikaisista muutoksista

Lausuimme AMK-lain väliaikaisista muutoksista

Lausuimme ammattikorkeakoululain muutoksesta. Lakiin tehtiin kaksi muutosta joista ensimmäinen mahdollistaa kv-opiskelijan ilmoittautumaan ensimmäisenä opiskeluvuotena poissaolevaksi jos epidemia estää opintojen aloittamisen. Toinen muutos poistaa...