Lausuimme AMK-lain väliaikaisista muutoksista

 Kategoria Lausunnot

Lausuimme ammattikorkeakoululain muutoksesta. Lakiin tehtiin kaksi muutosta joista ensimmäinen mahdollistaa kv-opiskelijan ilmoittautumaan ensimmäisenä opiskeluvuotena poissaolevaksi jos epidemia estää opintojen aloittamisen. Toinen muutos poistaa ammattikorkeakouluilta velvollisuuden  järjestää opetusta ja ohjausta normaalilla tavalla jos epidemia estää sen. Molemmat muutokset ovat väliaikaisia ja voimassa 31.7.2021 asti. Lue koko lausunto täältä.

Lisätietoja:
Anniina Sippola

Kirjoita tähän hakusana ja paina enteriä