Anniina Sippolakorkeakoulupolitiikan asiantuntija

anniina.sippola(a)samok.fi
puh. 050 389 1014

korkeakoulutuksen kehittäminen, rahoitus, rakenne, tutkinnot, maksuttomuus, opiskelijavalinnat, laatujärjestelmät, poliittisen ohjelman uudistaminen

Olen Anniina, SAMOKin koulutuspoliittinen asiantuntija. Mietin siis työkseni millaista korkeakoulutuksen tulisi olla ja miten se pitäisi järjestää. Vastuulleni kuuluvat esimerkiksi opiskelijavalinnat, korkeakoulujen rahoitus, opetuksen kehittäminen, tutkintorakenne ja ammattikorkeakoululaki. Olen opiskelijakuntien tukena esimerkiksi erilaisissa korkeakoulun toimintaan ja opetukseen sekä opiskelijaedustukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tavoitteenani on, että kellä tahansa on mahdollisuus kouluttautua ja saada hyvää opetusta josta hyötyy sekä opiskelija että työelämä. Puolustan maksutonta koulutusta ja koulutuksen saavutettavuutta sekä opiskelijoiden asemaa korkeakouluyhteisössä. Vapaa-ajallani kerään käsityötarvikkeita ja yritän välillä myös käyttää niitä.

Työryhmät ja muut edustukset:
Korkeakoulujen arviointijaosto (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi)
Arviointineuvosto (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi)
Työelämän ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöverkosto (TAKKI)
EU-30 jaosto
Korkeakoulu-uudistusten vaikutusarvioinnin tukiryhmä (OKM)
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten asioiden foorumi
Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpanon johtoryhmä
Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpanon teemaryhmä Avoimuus, joustavuus ja jatkuva oppiminen
AMK-opiskelijavalintojen kehittämishankkeen ohjausryhmä

Kirjoita tähän hakusana ja paina enteriä

Eero LöytömäkiJenni Röynä