En tyst stund för studerandenas försörjning 26 september 2023 -demonstration