”Suomessa tarvitaan
lisää panostuksia korkeakoulutukseen, niin rajojen sisällä kuin kansainväliselläkin tasolla”