0

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Väestöliitto kiittävät hallitusta puoliväliriihessä tehdystä päätöksestä palauttaa opintotukeen huoltajakorotus. 75 euron huoltajakorotus ei paikkaa hallituksen leikkauksia korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta, mutta on askel oikeaan suuntaan perheellisten opiskelijoiden erityistilanteen huomioimiseksi. Muutos viestii myös siitä, että perheen perustamista opiskeluaikana pidetään hyväksyttävänä ja sitä halutaan tukea. Opintotuen huoltajakorotus poistettiin etuudesta […]

Jatka lukemista

0

Poliittisesti sitoutumattomista opiskelija- ja nuorisojärjestöistä koostuva Kreisiryhmä muistuttaa tänään 15.7. Porin SuomiAreenan yhteydessä järjestettävässä tempauksessa opiskelijan toimeentulon määrästä muihin edunsaajaryhmiin verrattuna. Tempauksessa opiskelijat jakavat rahaa toimeentulotuen perusosan ja korkeakouluopiskelijan opintorahan erotuksen verran, eli 150 €.

Jatka lukemista

0

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) tahtovat eduskunnan huomaavan, että nyt annettu esitys on täysin vastuuton ja sitä ajetaan väärin perustein. Eduskunta, teidän tehtävänne on torpata tämä älytön esitys!

Jatka lukemista

0

Puolueiden opiskelijajärjestöt tekivät aktiivisesti aloitteita keväällä järjestetyissä puoluekokouksissa. Puoluekokouksia järjestivät touko-kesäkuun aikana SDP, vihreät, RKP, keskusta ja kokoomus. Keskustan ja kokoomuksen puoluekokoukset olivat yhtä mieltä siitä, että erityisesti perheellisten opiskelijoiden taloudellista asemaa on syytä parantaa. RPK ja vihreät pitäytyivät kannassaan puolustaa maksutonta koulutusta.

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Jatka lukemista

0

SAMOK lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 41 §:n ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi koskien korkeakouluopiskelijoiden opiskeluoikeutta ja poissaolo-oikeutta.

Jatka lukemista

7

Vielä tänäkin päivänä kuulee “Ne tulevat tänne elämään meidän rahoilla!” -­argumentointia, kun puhutaan ulkomaalaisista opiskelijoista osana suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Onneksi tällainen argumentointi on vähentynyt ja vanhentunutta, mutta varmasti vielä tänäkin päivänä monen lukukausimaksuista haaveilevan mielessä vilahtaa ajatus siitä, että tänne tultaisiin nauttimaan hyvinvointivaltion etuuksista.

Jatka lukemista

0

Opintolaina ja työssäkäynti eivät ole toisilleen vaihtoehtoisia tulonlähteitä vaan opiskelijat turvautuvat niihin usein samanaikaisesti. Asia selviää Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (Otus) tuoreesta Monituloiset-tutkimuksesta.
Tänään tutkimuksen julkistamistilaisuudessa puhunut SAMOKin asiantuntija Antti Hallia piti mielenkiintoisena havaintoa siitä, että tutkimuksen määrittelemä opiskelijan ”elämäntapatyyppi” ja tämän mukanaan tuoma elämäntyyli määrittävät pitkälti tämän kokemuksia toimeentulostaan.

Jatka lukemista

0

Tavoite, jossa opintotuelle saataisiin voimakkaampi ohjausvaikutus, on käymässä toteen, kun tarkastellaan ensi vuonna voimaan astuvia muutoksia esimerkiksi tuen määrän suhteen ja uutta lainahyvitysjärjestelmää. Opiskelija-aktiivin ja opiskelijan näkökulmasta uudistukset ovat osaltaan tervetulleita, mutta ei tässä silti voi nykytilanteeseen tyytyväinen olla. Muutokset eivät varmasti jää tähän ja yksi olennaisimmista kysymyksistä on vielä oman näkemykseni mukaan kysymättä. Onko meillä tulevaisuudessa opintotukea?

Jatka lukemista

0

Kelalle liikaa maksettua opintotukea palauttavien opiskelijoiden tilanteeseen on tullut toivottu muutos. Tästä lähtien Kelan velkoja ei enää ulosmitata veronpalautuksista niiltä asiakkailta, jotka ovat palauttaneet opintotukea osamaksusuunnitelman mukaisesti takaisin.

Jatka lukemista

0

Opiskelijajärjestöt pitävät OAJ:n puheenjohtajan ehdotusta sosiaaliturvan tason kytkemisestä toisen asteen tutkinnon suorittamiseen lyhytnäköisenä. Ehdotus ei pureudu koulutuksen ongelmiin vaan syyllistää jo valmiiksi yhteiskunnallisesti heikossa asemassa olevaa nuorta. Opiskelijajärjestöjen mielestä on tärkeää parantaa nuorten työllistymistä kannustamalla heitä suorittamaan toisen asteen koulutus, mutta järjestöt ovat eri mieltä keinoista, joilla tämä parhaiten toteutetaan. Hakeutuminen koulutuksen piiriin ei saa […]

Jatka lukemista

9

Harjoittelujaksolla on useita erilaisia tarkoituksia. Pedagogisesta näkökulmasta, oppijan - eli opiskelijan - kannalta onnistunut työharjoittelu tarjoaa koulutusta vastaavia ja omaa osaamista hyödyntäviä työtehtäviä. Opittuja taitoja pääsee soveltamaan käytännössä ja kehittämään niitä edelleen. Lisäksi ihanteellinen harjoittelu kerryttää monipuolisia työelämäkontakteja ja -verkostoja sekä antaa eväitä oman urapolun suunnitteluun.

Jatka lukemista

0

SAMOK pitää opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusindeksin jäädyttämistä täysin kestämättömänä ja koulutuksen laadun vaarantavana ratkaisuna. Tehdyt leikkauspäätökset tulevat vähentämään ammattikorkeakoulujen rahoitusta vuoteen 2015 mennessä lähes viidenneksellä.

Jatka lukemista

0

Suuri opiskelijamassa on täyttänyt Eduskuntatalon pihan. Iskulauseet, torvet ja pillit raikuvat eri puolilla. Banderollit, kyltit ja liput peittävät näkyvyyden Mannerheimintielle. Tuhannet haalareihin, ylioppilaslakkeihin ja moniin muihin varusteisiin sonnustautuneet opiskelijat ovat tulleet vaatimaan puolueita tuomaan opintotukikantansa esille tässä ja nyt.

Jatka lukemista

0

Hallitusohjelman puolivälitarkastelusta odotettiin suuntaviivoja maaliskuun lopussa käytävään kehysriiheen, mutta tulokset jäivät laihoiksi. Puolivälitarkastelun tulokset sisälsivät vain vähän konkretiaa, ja esimerkiksi opintotuen kehittämisen suuntaviivat ovat todella ympäripyöreitä. Opiskelijajärjestöt ovat huolissaan siitä, että hallituspuolueet eivät ole julkistaneet kantojaan huolimatta pitkästä valmisteluprosessista ja asian ympärillä kiihtyvästä poliittisesti keskustelusta.

Jatka lukemista