Lausuimme opintotukilain muutoksesta

Lausuimme opintotukilain muutoksesta

Lausuimme opetus- ja kulttuuriministeriölle opintotukilain muuttamisesta. Covid-19-epidemia ja siitä aiheutuvat vaikutukset opiskeluedellytyksissä ehdotetaan otettavaksi huomioon opintolainahyvitykseen oikeuttavan tutkinnon suorittamiseen käytetyn ajan laskennassa ja...