lausunto-he-732017-vp-siv-hallituksen-esitys-eduskunnalle-laeiksi-yliopistolain-ja-ammattikorkeakoululain-muuttamisesta-valmis

 Kategoria

Kirjoita tähän hakusana ja paina enteriä