Opettaminen on nykyään enemmän kuin tiedon jakamista; se on myös opastamista, ohjaamista ja tukemista.