0

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ehdottaa muistiossaan lukukausimaksuja myös suomalaisille korkeakouluopiskelijoille. SAMOK ja SYL tuomitsevat ehdotuksen ja kehottavat myös kaikkia eduskuntapuolueita toimimaan samoin.

Jatka lukemista

0

"Lukukausimaksujen hyväksyminen heikentäisi Suomen kansainvälistymistä, mutta olisi myös kova isku Suomen imagolle maana, jossa jokaisella on mahdollisuus kouluttautua varallisuuden sitä estämättä. Hyväksyessään tämän lakimuutoksen, eduskunta ajaa Suomea yhä syvemmälle taantumuksen tielle. Emme kertakaikkiaan voi hyväksyä tätä!", SAMOKin ja SYL:n puheenjohtajat summaavat.

Jatka lukemista

0

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ovat pettyneitä esitettyihin lukukausimaksuihin EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Maksuton koulutus on suomalaisen koulutuspolitiikan ja hyvinvointivaltion kivijalka ja sen murtaminen olisi vakava virhe Suomen hallitukselta.

Jatka lukemista

0

Puolueiden opiskelijajärjestöt tekivät aktiivisesti aloitteita keväällä järjestetyissä puoluekokouksissa. Puoluekokouksia järjestivät touko-kesäkuun aikana SDP, vihreät, RKP, keskusta ja kokoomus. Keskustan ja kokoomuksen puoluekokoukset olivat yhtä mieltä siitä, että erityisesti perheellisten opiskelijoiden taloudellista asemaa on syytä parantaa. RPK ja vihreät pitäytyivät kannassaan puolustaa maksutonta koulutusta.

Jatka lukemista

4

SDP:n puoluekokous pidettiin tänä keväänä 8.-10.5. Seinäjoella. Jännitys kokousväen keskuudessa oli varmasti käsinkosketeltavissa, sillä puoluekokouksella oli suuria päätöksiä tehtävänään. Myös opiskelijaliike oli odottavin mielin, sillä kokouksessa käsiteltäisiin kaikille maksuttoman korkeakoulutuksen takaava aloite.

Jatka lukemista

0

Helsingin Sanomat uutisoi tänään 10.3., että ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut nousevat keskusteluun valtioneuvoston kehysriihessä 24.-25. maaliskuuta. Uutisen mukaan ajatus olisi, että lukukausimaksujen seurauksena ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä vähenisi, mikä tuottaisi säästöjä valtiontalouteen. Valtakunnalliset sitoutumattomat opiskelijajärjestöt kummeksuvat tällaista ajattelua.

Jatka lukemista

0

Koulutusvientikeskustelua ja koulutusviennin käsitteen ympärillä tehtävää politiikkaa vaivaa tietty aneemisuus ja kapeakatseisuus. Koko keskustelu näyttää tyrehtyvän kysymykseen siitä, tulisiko maassamme sallia lukukausimaksujen periminen EU:n ulkopuolelta kotoisin olevilta opiskelijoilta. Ajatus lukukausimaksuista naamioidaan käyttämällä kiertoilmaisua “koulutusviennin esteiden purkaminen”.

Jatka lukemista

0

Koulutusviennin historia Suomessa ulottuu vuoden 2009 kevääseen. Valtioneuvosto käynnisti hankkeen koulutusviennin edistämiseksi ja tarkoitus oli myös luoda yritysklusteri alalle.

Jatka lukemista

0

Valtiovarainministeriö julkaisi perjantaina 31.5. julkisen talouden kestävyyttä ja rakenneuudistuksia käsittelevän raportin. Talouspolitiikan strategia 2013 -raportissa ministeriö tarjoaa helteistä huolimatta jäätävää kyytiä maamme nuorelle sukupolvelle.
“Tämä vaikuttaa taas yhdeltä paperilta, jolla pyritään pyörtämään juuri tehdyt päätökset ja sitoutuminen hallitusohjelmaan. Esimerkiksi opintotuen osalta päätöksiä tehtiin viimeksi vain pari kuukautta sitten”, puheenjohtajat Marina Lampinen (SYL) ja Mikko Valtonen (SAMOK) muistuttavat.

Jatka lukemista

0

Yhä useammalla amerikkalaisnuorella on hankaluuksia opintolainojen takaisinmaksussa, kirjoittaa Kauppalehti. Maksuvaikeudet johtavat ajan myötä siihen, että nuoret eivät voi hankkia omistusasuntoa – heille ei nimittäin myönnetä enää asuntolainaa.
Nyt jo 17 prosentilla kaikista opintolainaa ottaneista amerikkalaisista on ollut yli kolme kuukautta kestäneitä vaikeuksia lainojensa hoitamisessa.

Jatka lukemista

0

Useat Suomen yliopistojen rehtoreista haluavat lukukausimaksut Euroopan talousalueen ulkopuolisille opiskelijoille, uutisoi Aamulehti. Alman maakuntalehtien kyselyssä rehtorit arvioivat, että lukukausimaksut voisivat olla jopa 12 000 euroa. Lukukausimaksujen kannalla on myös Suomen eduskunta.
SAMOK ja SYL vastustavat lukukausimaksujen perimistä. Samalla linjalla ovat myös useat poliittiset nuorisojärjestöt.

Jatka lukemista

0

Keskustelu Suomen maksuttoman korkeakoulutuksen ympärillä käy tiiviinä. Ihmiset jakautuvat vahvasti kahteen eri leiriin mielipiteissä. Toiset haluavat säilyttää koulutuksen kaikille maksuttomana ja toiset taas haluavat ottaa lukukausimaksut käyttöön EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville ns. kolmansista maista tuleville opiskelijoille.

Jatka lukemista

0

Raikkaat alkuvuoden terveiset täältä Lapinrinteeltä! Vuosi on alkanut vauhdilla ja uusi hallitus on nyt ollut työn touhussa noin kuukauden päivät. Jokainen on löytänyt hyvin oman paikkansa, ja työympäristöön sekä uuteen työporukkaan on totuttu jo aika hyvin – ainakin vitsien määrästä päätellen. Toimiston kesken on ehditty jo tekemään tarkemmat suunnitelmat vuoden kulusta, tietenkin liittokokouksen linjaamien suuntaviivojen pohjalta.

Jatka lukemista

0

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) tervehtivät riemuiten sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Raija Vahasalon (kok) ja kansanedustaja Jari Myllykosken (vas) aikeita vetää tukensa pois lakialoitteelta, jossa esitetään lukukausimaksuja kansainvälisille opiskelijoille (LA 91/2012).

Jatka lukemista

1

SAMOK ja SYL ovat pöyristyneitä lakialoitteesta, joka siirtää suomalaiset korkeakoulut lukukausimaksujen aikaan. EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille maksuja kaavaileva aloite perustuu virheellisiin oletuksiin, joita tutkimus- ja arviointitulokset eivät tue.

Jatka lukemista