08.05.2020 | Kannanotot

SAMOK: Suomi nousee osaamisella ja yhdenvertaisuudella, ei eriarvoisuutta lisäämällä!

Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK tyrmää selvitysryhmän esityksen lukukausimaksuista. Talouden velkaantuminen on suuri haaste Suomelle, eikä siitä selvitä lisäämällä kynnyksiä koulutukseen hakeutumiseen. Suomi nousee tästäkin osaamisella, joten koulutukseen ja erityisesti sen saavutettavuuteen tulee panostaa, eikä luoda uusia esteitä osaamisen kasvulle.

”Maksuton koulutus on ollut vuosikymmeniä Suomelle ylpeyden aihe. Tästä ylpeyden aiheesta täytyy pitää kiinni varsinkin nyt, kun tulevaisuus näyttää epävarmalta. Edessä olevasta taantumasta ei voida nousta rajaamalla korkeakoulutusta entistä harvempien mahdollisuudeksi, vaan tukemalla jokaisen mahdollisuuksia kouluttautua ja tuoda osaamistaan yhteiskunnan käyttöön”, toteaa puheenjohtaja Anna Laurila.

Tulevaisuudessa valtaosa uusista työpaikoista tulee edellyttämään korkeakoulutusta ja koulutuksen rajaaminen harvojen etuoikeudeksi on omiaan lisäämään eriarvoisuutta ihmisryhmien välillä. Vähävaraisten perheiden nuorilla jopa “maltilliset” lukukausimaksut kasvattavat kynnystä hakeutua korkeakoulutuksen piiriin. Maksullisuus vaikeuttaisi myös entisestään aliedustettujen ryhmien hakeutumista korkeakouluihin. Hyvinvoivaan, yhdenvertaiseen yhteiskuntaan lukukausimaksut eivät sovi.

”Opiskelijoiden ennätyksellisen velkataakan ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisäämisen sijaan on aika kääntää katse ja toimet opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseen. Hyvinvoivat, riittävää tukea ja ohjausta saavat opiskelijat sitoutuvat opintoihinsa ja valmistuvat todennäköisemmin tavoiteajassa. Sen sijaan terveysongelmat, opiskelu-uupumus ja tyytymättömyys opintojen etenemiseen ja ohjaukseen hidastavat opintoja”, painottaa Laurila.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi korkeakoulut tarvitsevat riittävät resurssit laadukkaiden tuki- ja ohjauspalvelujen toteuttamiseksi. Koulutusta ei tulisi nähdä kulueränä, vaan panostuksena Suomen kasvuun ja tulevaisuuteen.

Lisätietoja:

Anna Laurila
puheenjohtaja
[email protected]
050 389 1000