Finlands studerandekårers förbund – SAMOK

SAMOK är yrkeshögskolestuderandes självständiga, landsomfattande, oberoende intressebevaknings- och serviceorganisation. SAMOK för fram studerandes intressen och synpunkter till statsförvaltningen och andra samarbetspartner samt ordnar olika tjänster, erbjudanden, informationsmaterial och utbildningstillfällen åt de studerande. Studerandekårer som ingår i SAMOK har sammanlagt cirka 65 500 medlemmar och dom representerar över 140 000 yh-studerande.

Aktuellt

Pensionskakan delas ut på SuomiAreena

Pressmeddelande // 15.7.2016

0

De obundnda studerande- och ungdomsorganisationerna delar ut pensionskakan till alla närvarande idag 15.7 klockan 14:20 vid SuomiAreenas MTV-scen i Björneborg. Föreningarna delar ut 178 kakbitar, där varje kakbit representerar en miljard euros andel av arbetspensionssystemets investeringsförmögenhet. I jippot tävlar riksdagsledamöterna Sanna Lauslahti (saml.) och Ville Niinistö (gröna) genom att dekorera en kaka.

Läs mera

Kontakt information under sommaren

Nyheter // 21.6.2016

0

Sommarlov startar snart men SAMOK och studerandekårerna betjänar under sommaren.

Läs mera

Finlands studerandekårers förbund belönade årets bästa yrkeshögskolelärare och den bästa undervisningspraxisen

Nyheter // 13.6.2016

0

Martti Jokinen från yrkeshögskolan Centria har förärats utmärkelsen årets bästa yrkeshögskolelärare. Pris för bästa undervisningspraxis fick yrkeshögskolan Haaga-Helias kreativa kontorskoncept Krea. Utmärkelserna offentliggjordes under SAMOKs 20-årsjubileumsseminarium på Ostrobotnia i Helsingfors i dag måndag 13.6.

Läs mera

SAMOK målar upp visioner för en modern högskoleutbildning

Pressmeddelande // 13.6.2016

0

SAMOK publicerar under sitt jubileumsseminarium sin vision som belyser framtida riktlinjer för utbildningen. Seminariet, som uppmärksammar förbundets och yrkeshögskoleutbildningens 20-årsjubileum, arrangeras måndag 13.6 på Ostrobotnia i Helsingfors. ”Visionen är en översikt av vad SAMOK anser att är det viktigaste inom utbildningen i framtiden ur såväl studerandes, samhällets som högskolornas perspektiv”, berättar Anni Vesa, som lett arbetet med framtidsdokumentet.

Läs mera

SAMOK och FSF kräver bestående lösning för SHVS

Ställningstaganden och kommentarer // 31.5.2016

0

Idag 31.5 publicerades rapporten från arbetsgruppen som utrett valfrihet och flerkanalsfinansiering inom reformen av social- och hälsovården sin rapport. I den konstateras att det för studerandehälsovårdens del är befogat att bevara (SHVS) som tjänsteproducent under det inledande skedet av vårdreformen. SAMOK och FSF gläder sig åt att rapporten tar hänsyn till studerandehälsovården.

Läs mera

SAMOKs Gramoz Shpendi vald till European Students’ Unions styrelse

Pressmeddelande // 12.5.2016

0

Gramoz Shpendi (22), ledamot i styrelsen för Finlands studerandekårers förbund – SAMOK, har valts in i styrelsen för European Students' Union (ESU). ESU är takorganisationen för europeiska högskolestuderande. Valet skedde sent på torsdag 12 maj då ESUs medlemsorganisationer samlades i Bergen för förbundets 70:e förbundsmöte.

Läs mera