Finlands studerandekårers förbund – SAMOK

SAMOK är yrkeshögskolestuderandes självständiga, landsomfattande, oberoende intressebevaknings- och serviceorganisation. SAMOK för fram studerandes intressen och synpunkter till statsförvaltningen och andra samarbetspartner samt ordnar olika tjänster, erbjudanden, informationsmaterial och utbildningstillfällen åt de studerande. Studerandekårer som ingår i SAMOK har sammanlagt cirka 65 500 medlemmar och dom representerar över 140 000 yh-studerande.

Aktuellt

Flytt till allmänt bostadsbidrag får inte försämra för studerande med barn!

Ställningstaganden och kommentarer // 2.9.2016

0

Enligt det beslut som regeringen fattade under budgetmanglingen kommer studerande att flyttas över till det allmänna bostadsbidraget. SAMOK oroar sig för vilka konsekvenser lagändringen får för de cirka 11 000 studerande med barn som nu lyfter studiestöd. Särskilt ensamstående föräldrar och familjer där båda föräldrarna studerar har det redan nu svårt ekonomiskt.

Läs mera

Frank: Studiekortet är nu digitalt

Nyheter // 22.8.2016

0

Med Frank App kan man i fortsättningen snabbt och tillförlitligt med ett digitalt studiekort bevisa att man är studerande. Frank lanserar idag måndagen den 22 augusti mobilapplikationen Frank App för operativsystemen iOS och Android. Frank fungerar på finska, svenska och engelska.

Läs mera

Nuvarande lagstiftning är inte tillräcklig för att hindra organiserad rasism

Pressmeddelande // 19.8.2016

0

Organisationer som stöder kampanjen “En morgondag utan rädsla – Gör organiserad rasism straffbart” kräver att riksdagen agerar för att organiserad rasism förbjuds och deltagandet i sådan verksamhet kriminaliseras i den finska lagstiftningen. Organisationerna uppmanar alla finländare att underteckna kampanjens adress.

Läs mera

Austris Štāls invald i SAMOK styrelse

Pressmeddelande // 13.8.2016

0

Austris Štāls från studerandekåren HELGA vid yrkeshögskolan Haaga-Helia har valts in i styrelsen för Finlands studerandekårers förbund – SAMOK. Štāls har varit verksam inom styrelsen för HELGA som en del av intressebevakningsteamet.

Läs mera

Pensionskakan delas ut på SuomiAreena

Pressmeddelande // 15.7.2016

0

De obundnda studerande- och ungdomsorganisationerna delar ut pensionskakan till alla närvarande idag 15.7 klockan 14:20 vid SuomiAreenas MTV-scen i Björneborg. Föreningarna delar ut 178 kakbitar, där varje kakbit representerar en miljard euros andel av arbetspensionssystemets investeringsförmögenhet. I jippot tävlar riksdagsledamöterna Sanna Lauslahti (saml.) och Ville Niinistö (gröna) genom att dekorera en kaka.

Läs mera

Kontakt information under sommaren

Nyheter // 21.6.2016

0

Sommarlov startar snart men SAMOK och studerandekårerna betjänar under sommaren.

Läs mera