Finlands studerandekårers förbund – SAMOK

SAMOK är yrkeshögskolestuderandes självständiga, landsomfattande, oberoende intressebevaknings- och serviceorganisation. SAMOK för fram studerandes intressen och synpunkter till statsförvaltningen och andra samarbetspartner samt ordnar olika tjänster, erbjudanden, informationsmaterial och utbildningstillfällen åt de studerande. Studerandekårer som ingår i SAMOK har sammanlagt cirka 65 500 medlemmar och dom representerar över 140 000 yh-studerande.

Aktuellt

SAMOK, FSF och Väestöliitto: Försörjartillägget ett steg i rätt riktning

Pressmeddelande // 26.4.2017

0

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK, Finlands studentkårers förbund (FSF) och Väestöliitto tackar regeringen för halvtidsöversynens beslut att återinföra studiestödets försörjartillägg. Försörjartillägget på 75 euro täcker inte helt de nedskärningar som regeringen gjorde i högskolestuderandes studiestöd, men är ett steg i rätt riktning för att beakta den speciella situation som studerande med barn är i. Studiestödets […]

Läs mera

Vädjan till regeringens halvtidsöverläggning: Rädda studentfamiljerna!

Ställningstaganden och kommentarer // 21.4.2017

0

SAMOK och Finlands studentkårers förbund (FSF) kräver att regeringen i sin halvtidsöverläggning tryggar utkomsten för studerande med barn. Förbunden föreslår tillsammans med befolkningsförbundet Väestöliitto att regeringen återinför studiepenningens försörjartillägg.

Läs mera

SAMOK och FSF: Försörjartillägget är en investering i framtidens ekonomi

Pressmeddelande // 21.4.2017

0

Studentorganisationernas styrelser skapar en dystopisk framtidsbild utanför Villa Bjälbo måndag 24.4 kl. 8. Vad händer om vi inte ändrar riktning? Vad händer om regeringens nedskärningar fortsätter drabba unga generationer, om studerande i framtiden utsätts för nya åtstramningar? Kommer dagens och kommande studerande att demonstrera på gatorna fortfarande årtionden senare?

Läs mera

SAMOK, FSF och Väestöliitto: Försörjartillägg skulle hjälpa studentfamiljer

Pressmeddelande // 13.3.2017

0

"De nedskärningar i studiestödet som träder i kraft i augusti försämrar märkbart möjligheterna att studera på heltid, särskilt för studerande med barn. Genom att instifta ett försörjartillägg på 100 euro som är kopplat till studiestödet kunde regeringen kompensera de negativa konsekvenser som nedskärningarna i studiestödet har för studerande med barn”, konstaterar SAMOKs ordförande Anni Koivisto.

Läs mera

SAMOK söker koordinator för internationella ärenden

Pressmeddelande // 8.3.2017

0

SAMOK söker en internationell koordinator för vårt intressebevakningsteam. Anställningen är på deltid. Sänd din fria ansökan samt CV under rubriken “kv-koordinaattori” till adressen rekrytointi@samok.fi före måndag 20.3 klockan 8.00.

Läs mera

SAMOK och FSF: Högskolestuderandena kämpar med psykisk ohälsa, ökande utmattning – vi måste reagera på de alarmerande siffrorna!

Ställningstaganden och kommentarer // 13.2.2017

0

Psykisk ohälsa bland studerande ökat drastiskt visar den färska Högskolestuderandes hälsoundersökning. Upp till en tredjedel av studerandena lider av psykiska problem. Ekonomiska problem och studiebelastning är viktiga orsaker till det. SAMOK och FSF kräver breda satsningar på stödtjänster för studerande.

Läs mera