Finlands studerandekårers förbund – SAMOK

SAMOK är yrkeshögskolestuderandes självständiga, landsomfattande, oberoende intressebevaknings- och serviceorganisation. SAMOK för fram studerandes intressen och synpunkter till statsförvaltningen och andra samarbetspartner samt ordnar olika tjänster, erbjudanden, informationsmaterial och utbildningstillfällen åt de studerande. Studerandekårer som ingår i SAMOK har sammanlagt cirka 65 500 medlemmar och dom representerar över 140 000 yh-studerande.

Aktuellt

SAMOKs Gramoz Shpendi vald till European Students’ Unions styrelse

Pressmeddelande // 12.5.2016

0

Gramoz Shpendi (22), ledamot i styrelsen för Finlands studerandekårers förbund – SAMOK, har valts in i styrelsen för European Students' Union (ESU). ESU är takorganisationen för europeiska högskolestuderande. Valet skedde sent på torsdag 12 maj då ESUs medlemsorganisationer samlades i Bergen för förbundets 70:e förbundsmöte.

Läs mera

Trygga ställningen för studerande med barn i studiestödsreformen

Ställningstaganden och kommentarer // 25.4.2016

0

"Att bilda familj och få barn under studietiden innebär ofta en ekonomisk belastning som inte heller endast det nuvarande studiestödet kan täcka upp för. För studerande som har barn är det speciellt svårt att arbeta vid sidan av studierna, så alternativet är ofta att avbryta studierna”, konstaterar ordförande Heinilä.

Läs mera

Skära i studiepenningen slag mot studerande!

Ställningstaganden och kommentarer // 6.4.2016

0

"Det är helt ohållbart att de största nedskärningarna på individnivå än en gång riktar sig mot den mest utsatta gruppen, mot studerande. Hur kan den lättaste politiska lösningen alltid vara att slå mot studerande som bär hela landets framtid på sina axlar?”, frågar ordförande Jemi Heinilä.

Läs mera

Studentorganisationernas hälsning till budgetförhandlarna: rädda utbildningen!

Ställningstaganden och kommentarer // 4.4.2016

0

”Vi har bara ett önskemål inför budgetförhandlingarna: återställ studerande ungas framtidstro!” Organisationerna har jour vid förhandlingarna om budgetramarna och en pop-up-restaurang ”Studentköket”. Beslutsfattarna får smaka på traditionella studentläckerheter kl. 7.30. Via jippot vill organisationerna påminna budgetförhandlarna om vilka konsekvenser nedskärningarna i studiestödet har för studerandenas redan tidigare ohållbart svaga ekonomi.

Läs mera

Studentorganisationerna: Håll studerande i skick – trygga studerandehälsovården i sote-reformen!

Ställningstaganden och kommentarer // 29.3.2016

0

Vi kräver att regeringen omgående fäster uppmärksamhet vid studerandenas hälsotillstånd, kvaliteten på hälsovårdstjänster samt tillgången till och resurseringen av tjänster. Beslutsfattarna måste i reformen av social- och hälsovården se till att det finns en fungerande helhet av lagstiftning för studerandehälsovården.

Läs mera

SAMOK, OSKU, SAKKI och Akava: Fokusera på kvalitet i reformen av yrkesutbildningen

Ställningstaganden och kommentarer // 16.3.2016

0

SAMOK, OSKU, SAKKI ja Akava är oroliga för utbildningens kvalitet i den reform av yrkesutbildningen som regeringen planerar. Organisationerna betonar att det viktigaste målet vid reformer måste vara att bevara eller förbättra kvaliteten.

Läs mera