Finlands studerandekårers förbund – SAMOK

SAMOK är yrkeshögskolestuderandes självständiga, landsomfattande, oberoende intressebevaknings- och serviceorganisation. SAMOK för fram studerandes intressen och synpunkter till statsförvaltningen och andra samarbetspartner samt ordnar olika tjänster, erbjudanden, informationsmaterial och utbildningstillfällen åt de studerande. Studerandekårer som ingår i SAMOK har sammanlagt cirka 65 500 medlemmar och dom representerar över 140 000 yh-studerande.

Aktuellt

Miikka Lönnqvist vald till SAMOKs verksamhetschef

Pressmeddelande // 21.6.2017

0

Miikka Lönnqvist har valts till Finlands studerandekårers förbund – SAMOKs ny verksamhetschef.

Läs mera

Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning – språkförsök i det andra inhemska språket

Utlåtanden // 13.6.2017

0

SAMOK anser att språkförsöket är problematiskt med tanke på färdigheter för fortsatta studier i en högskola för de studerande som deltar i försöket. SAMOKs syn är att det finns risk att i synnerhet barn till lågutbildade föräldrar deltar i försöket, och de är redan mindre benägna att söka till högre utbildning. Försöket kan på detta sätt förstärka den högre utbildningens ärftlighet. Enligt SAMOKs mening borde man i Finland förbättra den högre utbildningens tillgänglighet, inte skapa nya utmaningar för att lågutbildade ungdomar som kommer från en lägre socioekonomisk bakgrund kan söka till högre utbildning.

Läs mera

SAMOK, FSF och Väestöliitto: Försörjartillägget ett steg i rätt riktning

Pressmeddelande // 26.4.2017

0

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK, Finlands studentkårers förbund (FSF) och Väestöliitto tackar regeringen för halvtidsöversynens beslut att återinföra studiestödets försörjartillägg. Försörjartillägget på 75 euro täcker inte helt de nedskärningar som regeringen gjorde i högskolestuderandes studiestöd, men är ett steg i rätt riktning för att beakta den speciella situation som studerande med barn är i. Studiestödets […]

Läs mera

Vädjan till regeringens halvtidsöverläggning: Rädda studentfamiljerna!

Ställningstaganden och kommentarer // 21.4.2017

0

SAMOK och Finlands studentkårers förbund (FSF) kräver att regeringen i sin halvtidsöverläggning tryggar utkomsten för studerande med barn. Förbunden föreslår tillsammans med befolkningsförbundet Väestöliitto att regeringen återinför studiepenningens försörjartillägg.

Läs mera

SAMOK och FSF: Försörjartillägget är en investering i framtidens ekonomi

Pressmeddelande // 21.4.2017

0

Studentorganisationernas styrelser skapar en dystopisk framtidsbild utanför Villa Bjälbo måndag 24.4 kl. 8. Vad händer om vi inte ändrar riktning? Vad händer om regeringens nedskärningar fortsätter drabba unga generationer, om studerande i framtiden utsätts för nya åtstramningar? Kommer dagens och kommande studerande att demonstrera på gatorna fortfarande årtionden senare?

Läs mera

SAMOK, FSF och Väestöliitto: Försörjartillägg skulle hjälpa studentfamiljer

Pressmeddelande // 13.3.2017

0

"De nedskärningar i studiestödet som träder i kraft i augusti försämrar märkbart möjligheterna att studera på heltid, särskilt för studerande med barn. Genom att instifta ett försörjartillägg på 100 euro som är kopplat till studiestödet kunde regeringen kompensera de negativa konsekvenser som nedskärningarna i studiestödet har för studerande med barn”, konstaterar SAMOKs ordförande Anni Koivisto.

Läs mera