15.04.2024 | Blogi

Vieraskynä: Työelämäheikennykset luovat epävarmuutta ja ahdistusta opiskelijoille

Kun opiskelijat katsovat tulevaisuuteen, he näkevät yhä epävarmemman työelämän, joka ei ainoastaan uhkaa heidän henkistä hyvinvointiaan, vaan saattaa myös viivästyttää elämän haaveita, kuten perheen perustamista.

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (KOTT, 2021) mukaan yli puolet ammatikorkeakouluopiskelijoista kuvasi olevansa jollain tavalla psyykkisesti kuormittunut. Yli 10 % kertoi todetusta masennuksesta ja 13 % ahdistushäiriöstä. Opiskelu-uupumusta edellisen kuukauden aikana oli kokenut jopa 42 %.

Työmarkkinoille tulee kasvavassa määrin työvoimaa, joka on jo valmiiksi kuormittunut ja uupunut. Tämä asettaa suuria kysymyksiä tulevaisuuden työelämän kestävyydestä. Nuorisobarometrin (2021) mukaan yli 50 % nuorista kokee epävarmuutta tulevaisuuden työmarkkinanäkymistään. Omien voimavarojen riittävyys työelämässä huolettaa 65 % vastavalmistuneista. Työelämässä nuorten työntekijöiden sairauspoissaolojen selkein syy on mielenterveysongelmat ja ne johtavat eniten nuoria työkyvyttömyyseläkkeelle.

Työterveyslaitoksen (2023) mukaan nuorten alle 35-vuotiaiden mielenterveyden häiriöiden perusteella sairauspäivärahaa saaneiden määrä on kasvussa ja liittyi erityisesti ahdistuneisuushäiriöihin. Lähes 50 000 henkilöä sai sairauspäivärahaa ahdistuneisuushäiriöiden perusteella vuonna 2023. Nuorten mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet ovat myös kasvussa. Tämä jos jokin olisi kansantalouden näkökulmasta tärkeä suunta kääntää. Tarvitaan leikkauksia mielenterveystilastojen kasvuun!

Meillä on käsissämme mielenterveyskriisi. Mieli ry on korostanut, että nykyinen työelämän nopea muutos ja epävarmuus työpaikkojen pysyvyydestä ruokkivat nuorten ahdistusta ja pelkoa tulevaisuudesta. Opiskelijoiden huoli omien voimavarojen riittävyydestä työelämässä on todellinen jo nyt.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen työelämäuudistukset tulevat vain lisäämään epävarmuutta. Hallituksen tavoitteet irtisanomissuojan heikentämisestä ja perusteettomien määräaikaisuuksien helpottamisesta lisäävät epävarmuutta erityisesti nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa. Huoli työelämästä kuormittaa mielenterveyttä ja luo toivottomuutta tulevaisuuteen.

Valitettavasti määräaikaisuudet, jotka ovat yleisiä erityisesti nuorten naisten keskuudessa, viivästyttävät jo nyt monien perhehaaveita. Irtisanomisten ja määräaikaisuuksien ketjuttamisen helpottaminen saattaa hidastaa entisestään perheen perustamista ja aiheuttaa pitkäaikaista haittaa yhteiskunnalle.

On selvää, että Orpon hallituksen työelämäheikennykset luovat suuntaa, joka syventää nuorten mielenterveyskriisiä. Tulevaisuudessa on tärkeää keskittyä toimenpiteisiin, jotka tukevat nuorten mielenterveyttä ja tarjoavat vakautta työelämään sen rikkomisen sijaan. Vain näin voimme varmistaa, että tuleva työvoima on paitsi koulutettua, myös henkisesti valmista kohtaamaan työelämän haasteet.

Kirjoittaja: Maria Mäkynen, Yhteiskuntasuhdejohtaja, Ammattiliitto Pro

Ammattiliitto Pro on SAMOKin AMK-opiskelijoiden Vaikuttajafoorumin yhteistyökumppani ja vieraskynäblogi on osa yhteistyötä.