Panostukset opiskelijoihin ovat panostuksia tulevaisuuteen