''Viestintästrategian jalkauttamisessa on tärkeää varmistaa, että kaikki organisaation jäsenet ymmärtävät strategian tavoitteet, että strategia on integroitu kaikkiin viestintäkanaviin ja -prosesseihin ja työntekijät käyttävät sitä päivittäisessä työssään.''