Arbetet för studerandenas intressen inom Europa är ett helt nytt kapitel jag är ivrig över att få öppna.