SAMOK nominerar Ida Flemmich till European Students’ Unions styrelse