01.07.2020 | SAMOK viestii, Uutiset

Koulutuksellinen tasa-arvo etenee: saavutettavuussuunnitelman valmistelu alkaa!

Opetus- ja kulttuuriministeriö aloittaa korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman valmistelun Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. SAMOK on tehnyt useita vuosia vaikuttamistyötä sen puolesta, että Suomeen laaditaan koulutuksellista tasa-arvoa edistävä saavutettavuussuunnitelma.

“On mahtavaa, että työ saavutettavuussuunnitelman toteuttamiseksi aloitetaan. Yhteiskunnan tulee kyetä tarjoamaan kaikille samat mahdollisuudet lähtökohdista riippumatta ja koulutus on tässä keskeisessä asemassa”, toteaa SAMOKin hallituksen puheenjohtaja Anna Laurila. 

Tällä hetkellä suomalainen koulutusjärjestelmä ei tosiasiallisesti kykene tarjoamaan samoja mahdollisuuksia kaikille. Nyt tehtävässä saavutettavuussuunnitelmassa tarkastellaan korkeakoulutukseen pääsyn esteitä ja niiden purkamista sosioekonomisen aseman, alueiden, sukupuolen, maahanmuuttajataustan, etnisten ryhmien, kieliryhmien ja toimintarajoitteisten kannalta. Saavutettavuussuunnitelmassa tarkastellaan koko koulutuspolkua aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle ja jatkuvaan oppimiseen.  Saavutettavuussuunnitelmasta ja sen toimenpidesuosituksista saadaan tukea koulutusjärjestelmän kehittämiseen sekä korkeakoulujen omaan yhdenvertaisuustyöhön.

Saavutettavuussuunnitelman valmistelu alkaa elokuussa ja sitä varten ministeri Hanna Kosonen on asettanut selvityshenkilön, tiedepaneelin ja ohjausryhmän. Selvityshenkilö tekee kartoituksen saavutettavuuden nykytilasta ja esteistä sekä esittää suosituksia toimenpiteistä. Selvityshenkilön työn tukena toimii tutkijoista koottu tiedepaneeli. Ohjausryhmä puolestaan tulee ohjaamaan saavutettavuussuunnitelman valmistelua ja ryhmään on kutsuttu mukaan myös SAMOKin hyvinvointipolitiikan asiantuntija Hannele Kirveskoski.

“Kutsu ohjausryhmään on suuri kunnianosoitus SAMOKin asiantuntemukselle ja pitkäaikaiselle työlle saavutettavuuden puolesta. Odotan ohjausryhmän työskentelyä todella innolla!” kertoo Hannele.

Saavutettavuussuunnitelmaa työstettäessä  tullaan kuulemaan laajasti myös eri sidosryhmien edustajia ja suunnitelman on tarkoitus valmistua ensi vuoden loppuun mennessä.

SAMOKin näkemyksiä koulutuksellisesta tasa-arvosta voit lukea täällä!

Lisätietoja:

Hannele Kirveskoski
hyvinvointipolitiikan asiantuntija

Anna Laurila
hallituksen puheenjohtaja