Sote-uudistuksessa tulee huomioida ammattikorkeakoulujen harjoittelut

 Kategoria Lausunnot

Lausuimme hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi eli sote-uudistuksesta. SAMOK pitää sote-uudistuksen tavoitteita erittäin kannatettavina ja tarpeellisina. Katsomme kuitenkin, että sote-uudistuksen yhteydessä ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvat sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin kuuluvien harjoitteluiden koulututuskorvaukset tulee säätää vastaamaan yliopistojen vastaavia korvauksia. Lisäksi Kelan järjestämä ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tuottama korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto edellyttää sujuvaa yhteistyötä maakuntien kanssa, jotta varmistetaan sujuvat palveluketjut muun sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyessä maakuntien järjestämisvastuulle.

Lue koko lausuntomme täältä.

Lisätietoja:
Anniina Sippola ja Hannele Kirveskoski

Kirjoita tähän hakusana ja paina enteriä