16.05.2022 | Lausunnot

Lausuimme sivistysvaliokunnalle tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2022

Lausuimme sivistysvaliokunnalle tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2022.

SAMOK yhtyy tasa-arvovaltuutetun toiveeseen siitä, että nykyisen hallitusohjelman tasa-arvotoimet saataisiin maaliin vielä tällä hallituskaudella. Vaikka paljon työtä tasa-arvoisemman yhteiskunnan eteen on jo tehty, silti paljon on vielä tekemättä. SAMOK peräänkuuluttaa aktiivisia, kauaskantoisia ja tehokkaita tasa-arvotoimia.

SAMOK kannattaa valtuutetun näkemystä siitä, että korkeakoulujen tulos- ja tavoiteohjauksen kautta tulisi näkyä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön merkitys. SAMOK lisäisi tähän myös opiskelijoiden hyvinvointia edistävän työn merkityksen. Hyvinvoinnin kannalta on erittäin tärkeää, että saa kokea olevansa yhteisössään hyväksytty juuri omana itsenään.

Koko lausunto luettavissa täällä.

Lisätietoja: 

Ninni Kuparinen
Hyvinvointipolitiikan asiantuntija