Ninni KuparinenSosiaalipolitiikan asiantuntija

040 164 7992

ninni.kuparinen(a)samok.fi

Opiskelijoiden terveys, hyvinvointi ja yhdenvertaisuus, toimeentulo ja etuusjärjestelmät, opiskelija-asuminen

Olen Ninni, SAMOKin sosiaalipolitiikan asiantuntija. Työpöytäni koostuu monipuolisesti opiskelijoiden terveyteen, hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen sekä toimeentuloon ja opiskelija-asumiseen liittyvistä teemoista.

Opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia edistävillä tavoitteillamme pyritään muun muassa kehittämään opiskeluterveydenhuoltoon, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä korkeakoulujen tukipalveluihin linkittyviä asioita. Yhdenvertaisuustyössä edistämme sekä korkeakoulutuksen saavutettavuutta että korkeakoulujen tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia toimintamuotoja. Sektorilla tehdään tiivistä yhteistyötä niin opiskelijakuntien, korkeakoulujen, YTHS:n kuin ministeriöidenkin kanssa.

Opiskelijoiden toimeentuloa ja asumispolitiikkaan liittyviä kysymyksiä edistetään yhdessä monien sidosryhmien kuten Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n, Kelan ja ministeriöiden kanssa. Toimeentuloon ja asumiseen liittyvä vaikuttamistyö on sidosryhmäyhteistyön lisäksi muuta laaja-alaista valtakunnallista tilanneanalyysiä ja järjestelmien sekä rakenteiden kehittämistä.

Työhöni kuuluu lisäksi tietenkin opiskelijakuntien tukeminen näihin teemoihin liittyen ja yhteinen työskentely sisarjärjestömme Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kanssa.

Tavoitteeni on, että saavutamme Suomessa sellaiset yhteiskunnan rakenteet ja toimintatavat, jotka kannustavat kouluttautumaan ja mahdollistavat korkeakoulututkinnon suorittamisen sekä tukevat opiskelijoiden opiskelukykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kirjoita tähän hakusana ja paina enteriä