06.09.2018 | Lausunnot

Esitys korkeakoululakien muuttamisesta monelta osin ongelmallinen

SAMOK suhtautuu kriittisesti tehtyyn lakiesitykseen. SAMOK suhtautuu kielteisesti erityisesti tilauskoulutuksen kohderyhmien laajentamiseen sekä ylempien korkeakoulututkintojen laajuuksien joustavoittamiseen. Muilta osin esitykset ovat pääosin tarkoituksenmukaisia mutta lakiesityksen kokonaisvaikutuksia on todella vaikea tehdä esityksen perusteella. Vaikutusten arvioimista hankaloittaa myös se, ettei valmisteilla olevaa rahoitusasetusta ole vielä annettu. Rahoituksen kokonaisuudella on todella merkittävä vaikutus siihen miten lakiesitys vaikuttaa korkeakoulujen toimintaan ja suomalaiseen koulutusjärjestelmään.

SAMOK kuitenkin kiittää erityisesti esityksestä joustavoittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kelpoisuusvaatimuksia.

SAMOK on huolissaan siitä, edistävätkö tehdyt lakiesitykset Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 tavoitteiden toteutumista ja pitääkin tärkeänä että lakiesitysten lisäksi panostetaan myös muihin koulutuksen kehittämisen työkaluihin kuten erilaisiin kehittämishankkeisiin. Erityisen tärkeää on lisätä korkeakoulujen rahoitusta niin, että laadukkaan tutkintokoulutuksen sekä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien toteuttaminen on mahdollista. Jatkuvan oppimisen korostaminen korkeakoulujen toiminnassa ei saa olla pois tutkintokoulutuksesta vaan sille tulee osoittaa lisärahoitusta.

 

Lausunnon kokonaisuudessaan pääset lukemaan linkin takaa: SAMOKin lausunto korkeakoululakien muuttamisesta

Lisätietoja lausunnosta meillä antaa
Anniina Sippola