05.10.2021 | SAMOK viestii, Tiedotteet

SAMOKin selvitys paljastaa opintopsykologi- ja kuraattoripulan ammattikorkeakouluissa

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKin syksyllä jäsenopiskelijakunnilleen teettämän kyselyn perusteella on selvää, että tukipalvelut eivät ole kaikissa ammattikorkeakouluissa riittäviä. Koronapandemiasta johtuva poikkeustilanne on korostanut entisestään opiskelijoiden tukipalveluiden tarvetta. 

SAMOKin keväällä opiskelijoille teettämän etäopiskelukyselyn mukaan lähes kolmannes vastaajista koki tarvitsevansa apua jaksamiseen tai motivaatioon. Jopa yli neljännes puolestaan ei osannut sanoa, tarvitseeko apua. Terveydenhuollon tarjoaman ammattiavun sijaan opiskelijat kaipaavat arkisempia kohtaamisia ja tukea motivaatioon, keskittymiseen ja opintoihin. Pandemian aikana etenkin opintopsykologeilta saatu tuki onkin koettu erityisen arvokkaaksi.

Selkeää pulaa opintopsykologeista ja kuraattoreista
Selvityksen perusteella hälyyttävin tulos on opintopsykologien kohdalla: heitä puuttuu edelleen monesta ammattikorkeakoulusta. Lisäksi useissa ammattikorkeakouluissa opintopsykologeja on liian vähän suhteessa opiskelijamäärään ja tarpeeseen. Mikäli psykologi löytyy omasta ammattikorkeakoulusta, voi vastaanotolle pääsyä joutua odottamaan pitkiä aikoja.

Samoin kuraattorien määrä on monessa ammattikorkeakoulussa liian vähäinen suhteessa opiskelijamäärään ja tuen tarpeisiin. Erityisesti koronapandemian luoma poikkeustilanne vaikuttaa lisänneen kuraattoripalveluiden kysyntää ja opiskelijat voivat myös kuraattorien kohdalla joutua odottamaan vastaanottoaikaa pitkiäkin aikoja.

Tukipalveluista nyt tehty selvitys vahvistaa keväisen etäopiskelukyselyn tuloksia entisestään. Etäopiskelukyselyn avovastauksista nousi esiin huolestuttava trendi: tuttujen kokemukset pitkistä jonoista saivat muut epäröimään avun hakemista. Lisäksi moni opiskelija koki, ettei halua kuormittaa entisestään auttavia tahoja tai pelkäsi joutuvansa vain odottamaan useita kuukausia.

SAMOK laati suositukset opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi
Opiskelijoiden valmistumista vauhditetaan parhaiten panostamalla korkeakoulujen tukipalveluihin sekä opintojen ohjaukseen kaikissa opintojen vaiheissa. “Terveydenhuolto ei voi korjata ongelmia, jotka johtuvat esimerkiksi opintojen kuormittavuudesta, opiskelumotivaation heikentymisestä tai puutteellisista opintojärjestelyistä ja ohjauksesta”, SAMOKin puheenjohtaja Oona Löytänen painottaa.

“Selvityksen pohjalta suosittelemme että jokaisessa korkeakoulussa tulisi olla opintopsykologi jokaista 4000 opiskelijaa kohden. Lisäksi kaikista korkeakouluista tulisi löytyä riittävä määrä koulutettuja opinto-ohjaajia ja kuraattoreita”, Löytänen jatkaa. 

SAMOKin suositukset voit lukea linkin takaa. Tukipalveluiksi SAMOK katsoo selvityksessään mm. opintopsykologien, kuraattoreiden, opinto-ohjaajien, erityisopettajien ja häirintäyhdyshenkilöiden tarjoamat palvelut. Kyselyyn vastasi 18 opiskelijakuntaa 23:sta SAMOKin jäsenopiskelijakunnasta.

Lisätietoja:

Tukipalveluselvityksen toteutus ja tulokset
Ninni Kuparinen, SAMOKin hallituksen jäsen
[email protected], p. 040 164 7992

Oona Löytänen, SAMOKin hallituksen puheenjohtaja
[email protected], p. 050 389 1000