19.03.2018 | Lausunnot

Uudessa varhaiskasvatuslaissa ongelmallista on sosionomi-koulutettujen pätevyysmahdollisuuksien heikentäminen

SAMOK pitää ongelmallisena esitystä, jossa varhaiskasvatuksen sosionomin tutkinnon tehneille ei anneta mahdollisuutta tutkinnon jälkeen täydentää osaamistaan ja siten saada opettajan pätevyys. Lakiesitys sulkee sosionomeilta kaikki mahdollisuudet tehdä uraa päiväkodissa. SAMOKin näkemyksen mukaan sosionomeilla tulisi olla edelleen pätevyys opettajan tehtäviin tai vähintään mahdollisuus hankkia pätevyys täydennyskoulutuksella. Sosionomeilla tulee olla jatkossa mahdollisuus hankkia lisäkoulutuksella myös esiopetuspätevyys.

Linkin takaa pääset lukemaan SAMOKin lausunnon aiheesta kokonaisuudessaan:
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi

Lisätietoja aiheesta antaa Anniina Sippola