20.11.2020 | Lausunnot

Syksyn lausuntojamme opiskeluterveydenhuollosta

SAMOK on lausunut syksyn mittaan useista opiskeluterveydenhuoltoa koskevista asioista:

Luonnos hallituksen esitykseksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
Lausuntopyyntö 30.9.2020 VN/21338/2020
Pidämme lain tavoitteita perusteltuina ja erittäin tärkeinä. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että asia on hyvin kiireellinen ja ehdotettu voimaantuloaika on liian myöhäinen. SAMOK katsoo, että tiedonsaantioikeuden alaisiksi ehdotetut tiedot ovat välttämättömiä opiskeluterveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi kaikille korkeakouluopiskelijoille. YTHS:llä on velvollisuus tarkistaa opiskelijan läsnäolotiedot ennen palveluiden tarjoamista. Mikäli YTHS:n käytettävissä ei ole ajantasaisia tietoja, se asettaa pahimmillaan opiskelijat eriarvoiseen asemaan ja vaarantaa palveluiden saatavuuden. Opiskelijan kannalta on siis merkittävä riski, jos YTHS:llä ei ole käytettävissään ajankohtaista tietoa tämän läsnäolo-oikeudesta.
Lue koko lausunto täältä.

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista
Lausuntopyyntö 1.10.2020 VN/21321/2020
Lausunto käsittelee valtioneuvoston asetusta korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksuksi vuodelle 2021.
Lue koko lausunto täältä.

HE 146/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021
Eduskunnan kunta- ja terveysjaosto
Asiantuntijapyyntö 16.10.2020
SAMOK iloitsee YTHS:n palveluiden laajentumisesta AMK-opiskelijoiden käyttöön ja uudistus on erittäin tervetullut parannus AMK-opiskelijoiden terveyden kannalta. YTHS:n palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta tulee seurata tarkasti. Mikäli palvelut ruuhkautuvat, tilanteeseen tulee reagoida nopeasti osoittamalla YTHS:lle lisäresursseja. Pidämme terveydenhoitomaksun keräämistä oikeudenmukaisena tapana kerätä opiskelijoiden rahoitusosuus opiskeluterveydenhuollosta, mutta  terveydenhoitomaksun keräämiseen liittyvissä käytännön asioissa on ongelmallisia kohtia. Kiinnitämme huomiota sujuviin palveluketjuihin sekä yhteistyöhön YTHS:n ja kuntien tai tulevien maakuntien terveydenhuollon toimijoiden välillä.
Lue koko lausunto täältä.

HE 180/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Lausuntopyyntö 5.11.2020
SAMOK katsoo, että esitys on perusteltu ja kannustaa opiskelijoita käyttämään opiskeluterveydenhuollon palveluita. Laki korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta tulee voimaan 1.1.2021 ja sen myötä myös ammattikorkeakouluopiskelijat ovat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluiden piirissä. Muutos tulee olemaan mittakaavaltaan suuri ja näkyy suoraan myös opiskelijoille. On tärkeää, että palvelut ovat yhdenvertaisesti opiskelijoiden saatavilla ja saavutettavissa koko Suomessa.
Lue koko lausunto täältä.

HE 188/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Lausuntopyyntö 5.11.2020
Pidämme lain tavoitteita perusteltuina ja erittäin tärkeinä opiskelijoiden terveyspalveluiden saatavuuden turvaamisen kannalta. Haluamme huomauttaa, että asia on hyvin kiireellinen. SAMOK katsoo, että tiedonsaantioikeuden alaisiksi ehdotetut tiedot ovat välttämättömiä opiskeluterveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi kaikille korkeakouluopiskelijoille. YTHS:llä on velvollisuus tarkistaa opiskelijan läsnäolotiedot ennen palveluiden tarjoamista. Mikäli YTHS:n käytettävissä ei ole ajantasaisia tietoja, se asettaa pahimmassa tapauksessa opiskelijat eriarvoiseen asemaan ja vaarantaa terveyspalveluiden saatavuuden. Opiskelijan kannalta on merkittävä riski, jos YTHS:llä ei ole käytettävissään ajankohtaista tietoa tämän läsnäolo-oikeudesta.
Lue koko lausunto täältä.

Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnasta
Lausuntopyyntö 3.11.2020 VN/23762/2020
SAMOK kannattaa opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnan kaltaisen, poikkihallinnollisen yhteistyöelimen perustamista. Opiskeluterveydenhuollon pian voimaan astuva muutos on historiallisesti ainutlaatuinen ja kokoluokaltaan mittava. Se vaikuttaa varmasti jokaisen opiskelijan arkeen. Erityisesti uudistuksen alkuvaiheessa on tarpeen tarkastella laajennuksen sujumista monen toimijan yhteistyössä. Alkuvaiheen jälkeen puolestaan yhteistyö on ehdottoman tärkeää opiskeluterveydenhuollon tarkoituksenmukaisen kehittämisen näkökulmasta.
Lue koko lausunto täältä.

Lisätietoja
Hannele Kirveskoski