18.02.2019 | Lausunnot

SAMOK lausui työryhmän raportista ja asetusluonnoksesta viitekehyksen laajentamisesta

SAMOK kannattaa työryhmän esitystä lisätä tutkintojen viitekehykseen ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset. Tutkintojen viitekehys tuli voimaan Suomessa vuonna 2017 ja se helpottaa tutkintojen osaamisvaatimusten vertaamista. Kansainvälisesti tutkintojen viitekehys helpottaa eri maiden tutkintojen vertaamista keskenään. Viime vuonna toiminut työryhmä esittää viitekehyksen laajentamista koskemaan tutkintojen lisäksi myös muita osaamiskokonaisuuksia.

Lue SAMOKin koko lausunto täältä.

Lisätietoja antaa Anniina Sippola.