27.06.2017 | Lausunnot

Lausunto korkeakoulujen opetusyhteistyöstä (OKM/3/040/2016 Yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttaminen)

SAMOK lausui hallituksen esityksestä jonka mukaan korkeakouluilla olisi jatkossa mahdollisuus ostaa osa tutkintoon johtavasta koulutuksesta toiselta korkeakoululta.

SAMOK pitää ehdotusta lähtökohtaisesti positiivisena ja tunnistaa lakiehdotuksessa esitetyn mahdollisuuden hyödyntää resursseja paremmin opetusyhteistyön kautta ja siten parantaa koulutuksen laatua.

Mahdollisena uhkana ehdotuksessa on, että todennäköisemmin opetuksen ostajan roolissa yliopisto vaikuttaa liikaa ammattikorkeakoulusta ostettavan opetuksen sisältöön, jolloin ammattikorkeakoulutuksen erityispiirteet heikkenevät. Samoin uhkana on opetusryhmien kokojen kasvaminen liian suuriksi, jolloin seurauksena on opetuksen laadun heikkeneminen. SAMOK edellyttää, että näitä seurataan tarkasti ja lakimuutosten vaikutuksia arvioidaan.

Uhkana uudistuksessa on myös opetusyhteistyöstä opiskelijalle aiheutuva haitta opetuksen tapahtuessa jossain muualla kuin opiskelijan pääsääntöisellä kampuksella, erityisesti toisella paikkakunnalla. Opetusjärjestelyistä tiedottaminen opiskelijalle hyvin ja ajoissa jo hakuvaiheessa on suuri haaste korkeakoululle.

Uudistuksessa on syytä huomioida myös erilaiset opiskelijan hyvinvointi- ja sosiaalipalvelut, joihin lukeutuvat esimerkiksi opintoneuvonta, uraneuvonta, opintopsykologit sekä osaltaan myös opiskeluterveydenhuollon palvelut. Toisaalta hyvin toteutettuna lakiesityksen mahdollistama korkeakouluyhteistyö avaa mahdollisuuksia myös opiskelijan hyvinvointi- ja sosiaalipalvelujen integraatiolle, yhtenäistämiselle sekä kehittämiselle yli korkeakoulurajojen.

Lähtökohtaisesti SAMOK luottaa korkeakoulujen kykyyn ja haluun tuottaa laadukasta korkeakoulutusta ja siten välttää uhkien toteutumista.

LAUSUNTO Yo- ja AMK-lakien muuttamisesta

Lisätietoja lausunnosta antaa koulutuspoliittinen asiantuntija Anniina Sippola ([email protected], p. 050 389 1014).