08.04.2021 | Lausunnot

Lausuimme ulkomaalaislain muuttamisesta

Lausuimme hallituksen esityksestä eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamiseksi. Hallituksen esityksen tavoitteena on  nopeuttaa ulkomailta Suomeen tulevien erityisasiantuntijoiden ja kasvuyrittäjien sekä heidän perheenjäsentensä maahantuloa. Tavoite on erittäin kannatettava, mutta katsomme, että kansainväliset opiskelijat tulee ottaa mukaan esitykseen: mikäli Suomi tahtoo houkutella kansainvälisiä osaajia maahan työskentelemään, kansainväliset opiskelijat ovat tässä keskeisessä roolissa. Nykyisellään kansainvälisten opiskelijoiden oleskelulupaprosessit voivat venyä niin pitkiksi, että opintojen aloitus viivästyy. Migrin tilastojen perusteella ensimmäistä oleskelulupaa opiskelun perusteella hakevista lähes 90 % saa lopulta myönteisen päätöksen. Tämän takia on kestämätöntä, että opiskelijan maahantulo pitkittyy täysin turhaan.

Lue koko lausunto täällä.

Lisätietoja:
Hannele Kirveskoski
hyvinvointipolitiikan asiantuntija