12.05.2022 | Lausunnot

Lausuimme sivistysvaliokunnalle yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2022

Lausuimme sivistysvaliokunnalle yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2022.

SAMOK yhtyy yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemykseen siitä, että valitettavan usein yhdenvertaisuussuunnittelu nähdään ainoastaan velvollisuutena, ja siitä toteutetaan vain pakollinen yhdenvertaisuussuunnitelma. Yhdenvertaisuussuunnittelun pitkän aikavälin hyötyjä ei osata arvostaa riittävästi.

SAMOK kiittää yhdenvertaisuusvaltuutettua yhdenvertaisuuden huomioinnista osana hyvinvointia ja nostammekin edelleen esimerkkinä yhdenvertaisuusteosta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) laajentamisen myös ammattikorkeakouluopiskelijoille. Korostimme lausunnossamme myös opiskelijakuntien merkitystä hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistäjinä korkeakouluyhteisöissä.

Kannatamme lisäksi suositusta ulkomaalaislain muuttamisesta niin, että oleskelulupaa hakevan kokonaistilanne arvioitaisiin aiempaa paremmin eikä hakijan yrityksiä virallistaa oleskelunsa Suomessa pidettäisi moitittavana toimintana.

Koko lausunto luettavissa täältä.

Lisätietoja:

Ninni Kuparinen
Hyvinvointipolitiikan asiantuntija

Roosa Veijola
Eurooppapolitiikan asiantuntija