18.06.2020 | Lausunnot

Lausuimme oppivelvollisuuden laajentamisesta

Oppivelvollisuuden laajentamisen taustalla oleva tavoite turvata jokaiselle nuorelle toisen asteen tutkinto on hyvä ja edistää nuorten mahdollisuuksia jatkaa opintoja myös korkea-asteelle. Painotamme, että sekä perusopetuksessa että sen jälkeen opinto-ohjaukseen tulee olla riittävät resurssit, joilla taataan esityksen tavoitteiden toteutuminen ja nuorten mahdollisuudet saada yksilöllistä ohjausta. Erityisen tervetulleena pidämme oppivelvollisuuden myötä toteutettavaa nykyistä laajempaa toisen asteen maksuttomuutta. Kannatamme esityksen ehdotusta maksuttomuudesta sen kalenterivuoden loppuun, kun oppivelvollinen täyttää 20 vuotta.

Korostimme lausunnossa myös koulutuksellisen tasa-arvon merkitystä. Tahdomme kiinnittää huomiota erityisesti aliedustettujen ryhmien koulutukseen pääsyyn. Katsomme, että oppivelvollisuuden laajentaminen tulee huomioida myös korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmassa, jonka valmistelu on parhaillaan käynnistymässä.

Voit lukea koko lausunnon täältä (pdf) tai täältä (Google docs).

Lisätietoja:
Hannele Kirveskoski