12.05.2022 | Lausunnot

Lausuimme oikeusministeriölle mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta

Lausuimme oikeusministeriölle mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta.

SAMOK kannattaa esitystä yhdenvertaisuussuunnitteluvelvoitteen laajentamisesta myös varhaiskasvatukseen. Jo varhaiskasvatuksen aikaiset syrjintä- ja häirintäkokemukset vaikuttavat merkittävästi lapsen kasvuun ja heijastuu pitkälle niin, että seuraukset näkyvät myös korkeakouluissa.

Lainvalmistelutyöryhmä esittää, että jatkossa syrjinnäksi tulkitaan tilanne, jossa varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjä ei ole puuttunut tiedossa olevaan häirintään. SAMOK kannattaa esitystä ja toteaa, että hiljainen hyväksyntä on hyväksyntää eikä syrjinnän hyväksyminen saa olla missään tilanteessa hyväksyttävää.

Lausunnon voi kokonaisuudessaan lukea lausuntopalvelusta.

Lisätietoja:

Ninni Kuparinen
Hyvinvointipolitiikan asiantuntija