Tiedote: AMK-opiskelijoista keskimäärin 34 prosenttia kuuluu opiskelijakuntaan – selvitys opiskelijakuntien tilasta on julkaistu

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK on tuottanut selvityksen opiskelijakuntien toiminnasta syksyllä 2023 kerätyn kyselyaineiston pohjalta. Selvitys keräsi yhteen opiskelijakuntien toiminnan keskeisiä avainlukuja henkilöstön määrästä liikevaihtoon ja jäsenyyksistä sidosryhmiin. Lisäksi selvitys kertoo, mistä toiminnan rahoitus muodostuu, millaisia jäsenetuja tarjotaan ja millaista vaikuttamistyötä opiskelijakunnat tekevät.

Opiskelijakuntien liikevaihto vaihtelee alle sadasta tuhannesta lähes puoleen miljoonaan.
Tulot muodostuvat pääosin jäsenmaksuista, ammattikorkeakoulun rahoituksesta (joko yleisavustuksesta tai ostopalveluista, kuten opiskelijatutor-toiminnan koordinoinnista) sekä pienellä osalla myös erillisestä liiketoiminnasta.

Palkatun henkilöstön määrä opiskelijakunnissa on keskimäärin hieman yli kolme henkilöä, henkilötyövuosissa laskettuna 2,5. AMK-opiskelijoista keskimäärin 34 prosenttia kuuluu opiskelijakuntaan. Opiskelijakuntien vaikuttamistoiminta painottuu omaan korkeakouluun, lisäksi paikalliset opiskelija-asuntoyhteisöt ja Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS:n palvelualueet ovat tahoja joihin vaikutetaan.

Selvitys toteutettiin osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa SAMOK opiskelijakuntien tukena -hanketta. Selvityksen kyselyyn vastasivat lähes kaikki ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat.

Tutustu selvityksen tuloksiin tarkemmin täällä.

Lisätietoja:

Vellu Taskila
Toiminnanjohtaja
044 238 5384
[email protected]