16.12.2020 | Blogi

YTHS:n palvelut – mitä ne ovat?

Kirjoitin viime viikolla blogissa siitä, miksi YTHS:n laajentuminen AMK-opiskelijoille on tärkeää. Tänään avaan blogissa YTHS:n palveluita ja tulevaa vastuutiimimallia.

YTHS:n palvelut

YTHS tarjoaa korkeakouluopiskelijoille terveydenhuoltolain mukaisia opiskeluterveydenhuollon palveluita, käytännössä perusterveydenhuollon palveluita sekä suun terveydenhuoltoa. Tämä tarkoittaa siis terveystarkastuksia, lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanottoja, mielenterveyspalveluita, laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia, rokotuksia sekä hammaslääkärin ja suuhygienistin palveluita. Kattavan listauksen löydät tältä YTHS:n sivulta. Monia YTHS:n palveluita voidaan toteuttaa etäpalveluina ja tästä on saatu hyviä kokemuksia kuluvana vuonna.

YTHS saa rahoitusta sille määriteltyihin opiskeluterveydenhuollon tehtäviin, mutta ei muuhun. Sen vuoksi YTHS:llä ei ole sen tehtävien ulkopuolelle rajattuihin asioihin tarvittavaa osaamista. Jos opiskelija tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, YTHS:ltä osataan kuitenkin ohjata opiskelija eteenpäin. Esimerkkejä palveluista, joita YTHS ei tuota, ovat päivystystoiminta, neuvolapalvelut ja erikoissairaanhoitoon kuuluvien pitkäaikaissairauksien seuranta. Kattavan listauksen löydät yllä linkitetyltä sivulta.

Yksilöllisen hoidon lisäksi YTHS:llä on ryhmätoimintaa, jolla tuetaan esimerkiksi mielen hyvinvointia. Varsinaisen vastaanottotoiminnan lisäksi YTHS edistää opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia oppilaitoksissa monin tavoin opiskeluyhteisötyön kautta.

Vastuutiimimalli

Laajennuksen yhteydessä myös YTHS:n palvelumallia uudistetaan ja uuden mallin keskiössä ovat vastuutiimimalli sekä keskitetysti tuotettavat sähköiset asiointi- ja etäpalvelut. Lisätietoa YTHS:n palvelumallista vuonna 2021 löydät täältä.

YTHS siirtyy ensi vuonna vastuutiimimalliin, jota pilotoidaan parhaillaan. Uuden mallin myötä YTHS:lle muodostetaan moniammatilliset tiimit, joihin kuuluvat lääkäri, terveydenhoitaja, mielenterveystyöhön suuntautunut hoitaja ja fysioterapeutti. Jokaiselle opiskelijalle nimetään tämän oppilaitoksen mukaan määräytyvä oma vastuutiimi. Vastuutiimi huolehtii paitsi yksittäisen opiskelijan hoidosta, myös ammattikorkeakoulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Myös ne opiskelijat, jotka ovat yhteistyökumppaneiden vastaanottopalvelujen piirissä, kuuluvat oppilaitoksensa vastuutiimille ja ovat näin YTHS:n vastuulla, vaikka lähivastaanotolla kävisikin yhteistyökumppanin palvelupisteellä. Tiimimallia varten on otettu esimerkkiä Keski-Uudenmaan sotesta, jossa tiimimalli on tuottanut hyviä tuloksia ja nopeuttanut hoitoonpääsyä. Lue lisää tästä Ylen jutusta.

Opiskelijan ei tarvitse tehdä muuta kuin ottaa yhteyttä YTHS:n ajanvaraukseen. Tämän jälkeen vastuutiimi ottaa opiskelijaan yhteyttä samana tai seuraavana päivänä ja hoito alkaa saman tien.

Jonot voivat kasvaa alkuvuodesta, mutta siihen varaudutaan

Moni opiskelija on ollut huolissaan siitä, miten palveluihin pääsee ensi keväänä ja riittävätkö YTHS:n resurssit. Huoli on aivan ymmärrettävä, sillä YTHS:n asiakasmäärä tulee kaksinkertaistumaan kirjaimellisesti yhdessä yössä. YTHS rekrytoi runsaasti uutta henkilöstöä: vuonna 2020 YTHS:llä on noin 560 työntekijää, ensi vuoden alussa noin 1000.

Erityisesti mielenterveyspalveluiden ruuhkautuminen on herättänyt opiskelijoissa huolta. YTHS:n mielenterveyspalveluihin tullaan panostamaan lähivuosina runsaasti: uutta henkilöstöä palkataan kaikille alueille ja ammattilaisten työnjako selkeytetään. YTHS tulee palkkaamaan lisää psykologeja ja mielenterveystyöhön suuntautuneita hoitajia. Tällä hetkellä hoitajia on 15 henkilötyövuoden verran, ensi vuoden puolella 75 henkilötyövuoden edestä. Käytännössä tämä tulee tarkoittamaan, että hoidontarpeen arviointi siirtyy mielenterveystyöhön koulutetuille hoitajille ja psykologit keskittyvät jatkossa hoitotyöhön ja aivan erityisesti lyhytpsykoterapiaan.

On mahdollista, että YTHS:n palvelut ruuhkautuvat väliaikaisesti – tässä vaiheessa kukaan ei voi sanoa sitä varmaksi ja todellinen tilanne nähdään vasta keväällä. YTHS on varautunut laajennuksen suunnittelussa palvelujen ruuhkautumiseen aivan alusta asti. Ruuhkautumisen varalle tehdään suunnitelmia ja mikäli tarve tulee, YTHS voi saada myös lisäresursseja jonojen purkamiseen. AMK-opiskelijoita on myös huolestuttanut se, onko heille aikoja tarjollakaan, jos yliopisto-opiskelijat ehtivät varata ne jo tämän vuoden puolella. YTHS ei kuitenkaan tällä hetkellä anna aikoja ensi vuodelle, vaan yhteydenottoihin palataan, kun koko asiakaskunta on mukana. Aikoja siis tulee olemaan.

 

Hannele Kirveskoski