04.12.2020 | Blogi

YTHS-laajennus – mitä ja miksi?

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut laajennetaan alle kuukauden päästä AMK-opiskelijoille. Näin ison muutoksen ollessa aivan nurkan takana aihe herättää luonnollisesti paljon keskustelua.

Olen saanut olla SAMOKin puolesta viimeiset 1,5 vuotta tiiviisti seuraamassa ja suunnittelemassa laajennusta, mikä on ollut valtavan mielenkiintoista. Näin laajennuksen lähestyessä olen huomannut, että opiskelijat haluavat tietoa laajennuksesta ja se on hienoa – pyrin omalta osaltani avaamaan tässä blogisarjassa laajennuksen taustoja ja sitä, mitä se tulee opiskelijoille tarkoittamaan. Tervetuloa ensimmäisen blogin pariin!

Yhdenvertaiset palvelut

Tähän asti YTHS on järjestänyt opiskeluterveydenhuollon palvelut yliopisto-opiskelijoille ja kunnat AMK-opiskelijoille. Selvitysten perusteella tiedämme, että kunnallisen opiskeluterveydenhuollon saatavuus ja resursointi on ollut sirpaleista ja vaihtelevaa. YTHS-laajennuksen taustalla on ennen kaikkea tavoite tuoda korkeakouluopiskelijat yhdenvertaiseen asemaan ja turvata palvelujen saatavuus.

Toimivalla ja laadukkaalla opiskeluterveydenhuollolla on keskeinen merkitys opintojen keskeytysten ehkäisemisessä, mikä nopeuttaa myös opiskelijan siirtymistä työelämään työkykyisenä. Opiskeluterveydenhuolto on opiskelukyvyn asiantuntija: siellä on erityisosaamista opiskelijoiden hyvinvointia koskevista kysymyksistä ja yleisimmistä terveysongelmista sekä opiskelusta elämänvaiheena. Opiskeluterveydenhuollossa voidaan kehittää opiskelijoiden hyvinvointia tukevia toimia – tosin kunnallisella puolella kehittämistä ei ole aina pystytty tekemään toivotusti.

Vastaanottoja, mutta myös opiskeluyhteisöissä tehtävää työtä

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy paitsi suora terveydenhuollon vastaanottotoiminta, myös opiskeluympäristön ja -yhteisön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Tätä tehdään yhteistyössä korkeakoulujen ja opiskelijoiden kanssa esimerkiksi hyvinvointi- ja terveystyöryhmissä. Lisäksi YTHS voi olla mukana esimerkiksi uusien opiskelijoiden orientaatioissa sekä AMK:n ja opiskelijajärjestöjen tapahtumissa. Näkyvin osa oppilaitoksissa tehtävässä työssä ovat lakisääteiset oppilaitoksen terveyden ja turvallisuuden tarkastukset, jotka YTHS tulee jatkossa toteuttamaan. Tarkastuksissa keskiössä ovat turvallisuuteen, terveiden elämäntapojen edistämiseen ja yhteisön hyvinvointiin liittyvät seikat. Tarkastuksissa ilmenneitä epäkohtia myös korjataan ja seurataan YTHS:n, AMK:n ja opiskelijoiden yhteistyössä.

YTHS kehittää jatkuvasti toimintaansa myös opiskeluyhteisötyön osalta niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Esimerkkinä tällaisesta kehittämistyöstä on esimerkiksi ensi vuonna pilotoitava opiskelijaterveysneuvottelumalli. Siinä kehitetään malli, jolla pyritään ennaltaehkäisemään opintojen keskeytyminen tai mahdollistetaan sujuva palaaminen opintoihin pidemmän tauon, kuten sairausloman, jälkeen.

YTHS tulee siirtymään ensi vuonna vastuutiimimalliin, jota avaan enemmän myöhemmissä blogeissa. Vastuutiimimallin myötä tavoitteena on, että AMK:n vastuutiimillä on kokonaiskuva oppilaitoksesta, siellä opiskeltavien alojen terveydestä ja turvallisuudesta sekä opiskelijoiden hyvinvoinnista.

Opiskeluterveydenhuollon tehtävät eroavat muusta terveydenhuollosta

Moni on kysynyt, mitä lisäarvoa YTHS tuo opiskelijalle, jolla on käytössään työterveyshuollon palvelut. Työterveyshuolto vastaa työn turvallisuudesta ja työpaikkojen terveellisyydestä ja on näiden asiantuntija. Opiskelu- ja työterveyshuollolla on siis toisistaan poikkeavat tehtävät ja tarkoitus. Opiskeluterveydenhuollon oleellinen osa on myös oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö, joten opiskeluterveydenhuoltoa ei tule nähdä ainoastaan yksilön terveyspalveluna.

Työterveyssopimukset ja niiden kattamat palvelut vaihtelevat, mutta harvalla ne kattavat aivan kaiken, esimerkiksi suunterveyden palvelut. Lisäksi on huomioitava, että läheskään kaikki opiskelijat eivät käy (ainakaan vakituisesti) töissä, eikä työterveyshuolto yleensä ole käytettävissä koeajalla. Mahdollisuus YTHS:n palveluihin turvaa myös tilanteita, joissa työsuhde päättyy.

Seuraavissa blogeissani avaan terveydenhoitomaksua, YTHS:n resursseja sekä palveluita. Seuraa siis SAMOKin somekanavia!


Hannele Kirveskoski
hyvinvointipolitiikan asiantuntija