Kutsu SAMOKin ylimääräiseen liittokokoukseen 15.12.

Olette tervetulleita ylimääräiseen liittokokoukseemme, joka järjestetään perjantaina 15.12.2023 kello 13.30 alkaen etätoteutuksena. Kokouksen muodollinen paikka on SAMOKin toimisto (Lapinrinne 2, Helsinki).

Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään SAMOKin sääntömuutosten toinen käsittely.

Äänioikeus, äänimäärät

Jäsenjärjestöjen äänet ja edustajat liittokokouksessa määräytyvät liiton sääntöjen 5 §:n mukaan seuraavasti:

”Päätäntävaltaa Liitossa käyttää liittokokous. Jäsenjärjestöjen äänimäärät liittokokouksessa määräytyvät seuraavasti: yksi (1) ääni jokaista jäsenjärjestön alkavaa viittäsataa (500) maksettua henkilöjäsentä kohti. Äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä on erääntyneen jäsenmaksun suorittaminen. Jäsenjärjestön edustaja voi käyttää liittokokouksessa yhdestä (1) neljään (4) ääntä jäsenjärjestön antaman valtakirjan mukaisesti jäsenjärjestön kokonaisäänimäärä huomioiden. Jokaisella edustajalla tulee olla valtakirja, joka on henkilökohtainen kutakin edustajaa varten, ja josta tulee ilmetä äänimäärä ja varaedustaja. Liittokokoukseen voi sääntöjen edellyttämällä tavalla ilmoitettu edustaja ilmoittautua koko liittokokouksen ajan.”

Ilmoittautuminen ja valtakirjat

Ilmoittautuminen liittokokoukseen on tehtävä liiton sääntöjen mukaan vähintään 10 päivää ennen
kokousta eli viimeistään tiistaina 5.12.2023.

Valtakirjat toivotaan Visma Signilla tiistaihin 5.12.2023 mennessä kokouksen nopeuttamiseksi.
Valtakirjan mukana tulee toimittaa kopio opiskelijakunnan sääntöjen nimenkirjoittajia koskevasta
kohdasta.

Liittokokousmaksu

Liittokokoukseen osallistumisesta ei peritä maksua.

Liittokokousmateriaali

Esityslista, tiedot opiskelijakuntien äänimääristä ja liittokokousmateriaalit toimitetaan suomeksi SAMOK Driveen viimeistään perjantaina 17.11. Kokousmateriaali toimitetaan SAMOK Driveen olennaisilta osiltaan ruotsiksi käännettynä viimeistään 24.11. SAMOK ei toimita tulostettuja versiota liittokokousmateriaalista.

Sosiaalisessa mediassa liittokokoukseen voi osallistua tunnisteella #samokliko.