SAMOK

Inbjudan till SAMOKs extraordinarie förbundsmötet 15.12.

Vi önskar er välkomna till vårt andra extraordinära förbundsmötet som äger rum den 15 december 2023 kl. 13.30. Extraordinära förbundsmötet kommer att hållas på distans. Den formella mötesplatsen ligger i SAMOKs kontor (Lappbrinken 2, Helsingfors).

Vid det extraordinära förbundsmötet hålls den andra behandlingen av SAMOK:s stadgeändringar .

Rösträtt, antal röster

Medlemsorganisationernas röster och representanter vid generalförsamlingen bestäms i enlighet med artikel 5 i förbundets stadgar enligt följande:

”Förbundets beslutanderätt ska utövas av förbundsmötet. Medlemsorganisationernas antal röster i förbundsmötet ska fastställas enligt följande: en (1) röst för varje inledande femhundra (500) betalande personliga medlemmar i en medlemsorganisation. Rösträtten ska vara beroende av att avgifterna betalas när de förfaller till betalning. En representant för en medlemsorganisation får utöva mellan en (1) och fyra (4) röster vid förbundsmötet i enlighet med en fullmakt utfärdad av medlemsorganisationen, med beaktande av medlemsorganisationens totala antal röster. Varje delegat ska ha en personlig fullmakt som anger antalet röster och antalet suppleanter. En representant som har anmälts på det sätt som krävs i stadgarna får anmäla sig till hela förbundsmötet.”

Registrering och fullmakter

I enlighet med förbundets stadgar ska anmälan till förbundsmötet göras minst 10 dagar före mötet.
Anmälan görs med hjälp av detta formulär och ska vara inlämnad senast tisdagen den 5 december 2023.

Fullmakter begärs av Visma Sign senast tisdagen den 5 december för att påskynda mötet.
Ett kopia av den delen av studerandekårens stadgar som handlar om namntecknare ska lämnas in tillsammans med fullmakten.

Avgift för mötet

Det finns ingen avgift för att delta i mötet.

Förbundsmötesmaterial

Föredragningslista, information om studerandekårernas röstmängd och mötesmaterialet kommer att lämnas till SAMOK Drive senast fredag den 17 November 2023. Mötesmaterialet kommer att lämnas till SAMOK Drive översatt till svenska senast den 24 November 2023

På sociala medier kan du delta i mötet med taggen #samokförbundsmöte.